Circussen zonder wilde dieren in Den Haag


17 oktober 2012

Den Haag, 17 oktober 2012 – Tijdens de commissievergadering Leefomgeving vandaag heeft Marieke de Groot, raadslid van de Partij voor de Dieren Den Haag, wethouder Dekker (VVD) verzocht het voorkeursbeleid van de gemeente Heemskerk in te voeren. De wethouder heeft toegezegd naar dit beleid, een actief voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren, te kijken voor invoering in Den Haag.

Op 26 januari dit jaar heeft de Raad de motie ‘Voorkeursbeleid circussen’ aangenomen waarmee het college wordt verzocht een actief voorkeursbeleid te voeren voor circussen zonder wilde dieren en deze niet uit te nodigen. Helaas blijkt dat dit niet werkt. Circussen die Den Haag willen bezoeken krijgen op dit moment een vergunning op basis van binnenkomst van aanvraag. Als de gemeente Den Haag het model van de gemeente Heemskerk volgt, kunnen ook hier circussen met dieren geweigerd worden.

De beleidsregel van de gemeente Heemskerk stelt dat de volgorde van binnenkomst van aanvragen voor een vergunning geen rol speelt. Deze gemeente nodigt actief circussen uit die voldoen aan een zorgvuldige bedrijfsvoering met betrekking tot het gebruik van grondstoffen en respect voor mens, dier, natuur en natuurlijke hulpbronnen. Dit past tevens binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente.

De VVD fractie in Amsterdam West kreeg onlangs een motie aangenomen waarin zij tevens vragen voor de invoering van het Heemskerkse model. Marieke de Groot: “Als andere gemeenten circussen met dieren een plek kunnen weigeren, dan moet dat voor Den Haag ook mogelijk zijn. Ik ben dan ook enorm blij dat de wethouder bereid is naar het Heemskerkse model te kijken.”

In oktober staat circus Herman Renz op het Malieveld, in november circus Renaissance in Ypenburg en in december strijkt het Kerstcircus neer in de stad. Volgens de gemeente Den Haag kent de landelijke wetgeving geen juridische grondslag om circussen op basis van dierenwelzijn te weren. Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt dan ook zo snel mogelijk de landelijke wetgeving aangepast om circussen met wilde dieren in Nederland te verbieden.