De Partij voor de Dieren: geen onom­keerbare stappen bomenkap Veenkade


6 juli 2015

Den Haag 6 juli 2015 – De Partij voor de Dieren Den Haag heeft tijdens de raad van 2 juli gepleit voor de uitstel van de aanbesteding van de kadeherstelwerkzaamheden op de Veenkade. De bomen op de Veenkade moeten volgens de gemeente worden gekapt om het herstel van de kade mogelijk te maken. De raadscommissie heeft in april gevraagd om een onderzoek naar alternatieve oplossingen voor zowel de Veenkade als de Toussaintkade. De Partij voor de Dieren wil niet dat de aanbesteding van de herstelwerkzaamheden start voordat de uitkomst van het onderzoek is besproken door de raad.

De PvdD heeft met andere partijen in de commissie gepleit voor onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor herstel van de kade, zonder dat er bomen voor gekapt hoeven te worden. Eén oplossing is bijvoorbeeld een nieuwe kade bouwen voor de oude kade. De wethouder stelt nu aan de hand van de onderzoeksresultaten dat de bomen op de Veenkade niet te redden zijn, omdat de alternatieve oplossingen zouden zorgen voor problemen met de waterberging. Ook zouden de bomen door hun slechte gezondheid geen lange levensduur hebben. Daarom start in augustus de aanbesteding voor de vervanging van de Veenkade. Ook is de kapvergunning voor de bomen aan de Veenkade al verleend. De wethouder heeft wel toegezegd de bomen niet te kappen tot de commissie over de uitkomsten van het onderzoek heeft gesproken. De Partij voor de Dieren pleit ervoor ook te wachten met de aanbesteding tot de uitkomst van het onderzoek is besproken in de commissie. De partij vreest dat het nog moeilijker wordt om de te redden als niet eerst is besproken hoe de kade hersteld gaat worden: met of zonder behoud van de bomen.

Bewoners van het Zeeheldenkwartier hebben eerder bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning. De adviescommissie bezwaarschriften heeft hun bezwaren vorige week dinsdag aangehoord. En met succes. Volgens de commissie heeft de wethouder ongelijk als het gaat over de levensverwachting van de bomen op de Veenkade. Daarnaast hebben zij het argument over de negatieve invloed van een verbrede kade op de waterberging, naar eigen zeggen goed weerlegt. De Partij voor de Dieren vindt de voorlopige conclusie van de adviescommissie en de bezwaren van de bewoners een bijkomende reden om te wachten met de aanbesteding tot de raad heeft gesproken over het onderzoek naar mogelijkheden om de bomen aan de Veenkade te behouden. Het voorstel van de PvdD kreeg echter geen steun van een raadsmeerderheid tijdens de raad van 2 juli.

Het definitieve oordeel van de adviescommissie bezwaarschiften en de beslissing op bezwaar van de gemeente volgt over ongeveer zes weken. Dit oordeel neemt de Partij voor de Dieren mee in het debat over de Veenkade, dat na de zomer zal plaatsvinden.