Einde levende kerststal in zicht?


16 december 2010

Den Haag, 16 december 2010 - Vandaag heeft Marieke de Groot, raadslid voor Partij voor de Dieren samen met Wethouder Dierenwelzijn, Sander Dekker en Jessica Schimmel, gedragsdeskundige van De Ezelsociëteit te Zeist, een bezoek gebracht aan de levende kerststal in het Atrium in het stadhuis van Den Haag. De wethouder had eerder tijdens de begrotingsbehandelingen toegezegd het controversiële evenement met dieren samen met de Groot te willen bezoeken zodat zij aan kon geven waar de Partij voor de Dieren zich zorgen over maakt omdat de wethouder zich er geen voorstelling van kon maken.

Volgens de Partij voor de Dieren is er bij de levende kerststal sprake van aantasting van het dierenwelzijn. De dieren worden negen dagen lang achter elkaar vanuit het Brabantse Gilze naar Den Haag vervoerd. Dit vervoer levert uitermate veel stress op bij de dieren. Een geit, os, kameel of ezel, is van nature niet bedoeld om over grote afstanden te reizen en vervolgens de hele dag tentoongesteld te worden in een te warme omgeving alwaar ze worden blootgesteld aan drukte, geschreeuw en luide muziek. De dieren kunnen zich niet even terugtrekken en hebben in deze periode geen moment rust. Bovendien kunnen zij hun natuurlijke gedrag niet uitoefenen, wat ook weer stress oplevert.

Dekker gaf aan niet met 100% zekerheid te kunnen zeggen dat de dieren geen stress ondervinden. De gedragsdeskundige twijfelt of het dierenwelzijn in de kerststal voldoende gewaarborgd is. Ze oordeelde dat de grootte van het dierverblijf niet toereikend is en bovendien is het verre van ideaal dat de dieren geen plek hebben om zich terug te trekken. Ook heeft zij zorgen over de lange reis die de dieren dagelijks moeten maken en de voortdurende onrust door harde geluiden en muziek in het Atrium. “Wanneer je naar het gedrag van een gestresst dier kijkt dan kun je de interne processen zoals het ervaren van stress niet altijd afleiden uit de uiterlijke verschijning van het dier. Zo kan een dier onder stress volle omstandigheden alles gelaten over zich heen laten komen en apathisch worden. Het dier ziet er dan heel rustig uit echter een bloedproef zou kunnen aantonen dat wel degelijk stress door het dier wordt ervaren”. De Partij voor de Dieren heeft de wethouder dan ook aangeraden het dierenwelzijn in de kerststal uitgebreid te laten onderzoeken. Helaas voelt de wethouder hier niets voor. Omdat de levende kerststal veel mensen een doorn in het oog is, gaat de Haagse fractie van de Partij voor de Dieren zoeken naar mogelijkheden een onderzoek alsnog te laten plaatsvinden.

Nu allerminst kan worden vastgesteld dat het wel snor zit met het dierenwelzijn in een levende kerststal en de Partij voor de Dieren bovendien van mening is dat het ethisch onverantwoord is om dieren voor vermaak te gebruiken zou een dergelijk evenement, met gebruik van dieren, volgens Marieke de Groot uit voorzorg al niet georganiseerd moeten worden. Moties van de Partij om de levende kerststal af te schaffen hebben het tot op heden niet gered. Gewapend met de feiten uit een wetenschappelijk onderzoek hoopt de Partij voor de Dieren de levende kerststal voor eens en voor altijd een halt toe te kunnen toeroepen.