Haagse aanpak Botulisme ontbreekt


13 juli 2011

Den Haag, 12 juli 2011 - De Partij voor de Dieren Den Haag vindt dat het tijd wordt dat de problematiek rond Botulisme in de Haagse wateren wordt aangepakt. Een integraal beleid ontbreekt. Dieren worden het slachtoffer van deze lakse houding. Bovendien is ook de gezondheid van mensen in het geding.

Botulisme is een vergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen dood gaan. De bacterie die botulisme veroorzaakt komt voor in de bodem van het water en soms ook in het water zelf en gedijt goed in stilstaand, ondiep water dat warmer is dan 20 graden. Besmetting met botulisme lijdt bij de dieren tot verlammingsverschijnselen aan vleugels en kop en heeft uiteindelijk de dood tot gevolg. De Haagse Dierenambulance roept bij meldingen van botulisme vaak de hulp in van de Brandweer om de dieren uit het water te krijgen. De zieke dieren worden naar vogelasiel De Wulp gebracht waar de dieren een medische behandeling krijgen waarvoor het asiel overigens geen enkele vergoeding van de gemeente ontvangt.

De gemeente zou actief moeten proberen botulisme-uitbraken te voorkomen.
Zo kunnen de Haagse wateren die ieder jaar weer een haard van botulisme zijn, worden uitgediept, of regelmatig worden doorgespoeld waardoor wordt bereikt dat de watertemperatuur minder snel oploopt en de botulisme bacterie geen kans krijgt. Ook het bevorderen van de watercirculatie door bv het plaatsen van een fontein helpt tegen botulisme. “Het nemen van preventieve maatregelen levert een win/win situatie op voor iedereen. Op de eerste plaats wordt dieren veel leed bespaard en bovendien kunnen veel kosten worden bespaard. Het iedere keer uitrukken van de brandweer kost geld evenals de verzorging van de zieke dieren.“ aldus Marieke de Groot, fractievoorzitter van de Haagse gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren.