Houtstook scha­de­lijker dan gedacht


Partij voor de Dieren pleit voor aanvul­lende maat­re­gelen

8 april 2019

De schadelijke gevolgen van houtstook leveren hoge kosten op voor de maatschappij. Dit blijkt uit een recent onderzoek van CE Delft. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Den Haag aanvullende maatregelen neemt om houtstook te beperken.

Dat houtstook de lucht flink vervuilt, was al langer bekend. Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Houtstook in de winter levert gemiddeld 10 procent van het fijnstof op. Fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout is schadelijker voor de gezondheid dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook.

Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft is in de verborgen kosten van deze schadelijke effecten gedoken. Open haarden blijken de grootste deugnieten te zijn: hun uitstoot veroorzaakt 1.600 keer hogere kosten dan warmtepompen. Maar zelfs ‘schone’ houtstooktechnieken blijken enorme kostenposten. Hun verborgen kosten zijn vijf tot twaalf keer hoger dan die van een gasgestookte cv.

De gemeente ontmoedigt houtstook op dit moment met voorlichting op de eigen website. De Partij voor de Dieren vindt dat daar wel een schep bovenop kan. Raadslid Robin Smit: ‘Er zijn veel mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een verbod op nieuwe open haarden, stimulering van schoorsteenfilters, of een stookalarm op windluwe dagen. De gemeente moet zwaarder geschut gaan gebruiken.”

Smit heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hij vraagt onder meer naar het bereik van de gemeentelijke webpagina. Ook vraagt hij naar de middelen die de gemeente wil inzetten om houtstook verder te beperken.