Kwetsbare waarden op het spel door invoering Omge­vingswet 


31 oktober 2017

De Partij voor de Dieren Den Haag maakt zich zorgen om de negatieve gevolgen van de Omgevingswet voor de leefomgeving in Den Haag. De partij roept het college van B&W daarom vandaag in schriftelijke vragen op zich in te zetten voor een invoering die kwetsbare belangen niet laat ondersneeuwen.

De Omgevingswet zal de hele vergunningenprocedure voor ruimtelijke projecten als bouw, sloop en kap veranderen. In plaats van tientallen bestemmingsplannen komt er één omgevingsplan, en in plaats van allerlei verschillende procedures komt er één procedure met één loket. De invoering van de Omgevingswet zal door vertragingen nog een paar jaar op zich laten wachten, maar achter de schermen zijn de voorbereidingen al druk aan de gang.

De Omgevingswet is bedoeld om bouwen en andere ontwikkelingen makkelijker te maken, maar dat kan ten koste gaan van een zorgvuldige belangenafweging. Om aandacht te vragen voor belangen die dreigen onder te sneeuwen, heeft Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag, vragen gesteld aan het college van B&W. Zo wil ze weten of door het college vastgestelde afwijkactiviteiten de kaderstellende taak van de gemeenteraad niet aantasten en of bewoners al vroeg betrokken kunnen worden bij ontwikkelingen in hun buurt.

Lees de vragen hier.