Partij voor de Dieren:  Vergroen Regen­tes­se­kwartier Zuid


10 december 2015

De Partij voor de Dieren heeft woensdag gepleit voor een vergroeningsslag in de versteende wijk Regentessekwartier Zuid. In het bestemmingsplan dat werd besproken wordt alleen meer ruimte gegeven voor bebouwing. De Partij voor de Dieren vindt dat dit nog meer ten koste gaat van de leefbaarheid in de nu al groenarme wijk. Het college moet met een concreet plan komen om de wijk groener te maken. Zo kan het Esperantoplein een groen plein worden. Door het aanleggen van perkjes, geveltuinen, natuurspeeltuinen, bermen en bomen kan de wijk ondanks de verdichting veel groener worden, aldus de partij.

Den Haag is een van de minst groene steden van Nederland. Vorig jaar nam de gemeenteraad daarom een motie van de Partij voor de Dieren aan die het college opdroeg om de meest versteende wijken in Den Haag te vergroenen. Het Regentessekwartier-Zuid behoort tot één van deze wijken.

Raadslid Christine Teunissen: “de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is een van de momenten waarop de gemeente meer ruimte kan geven aan groen in de wijk. Maar nu laat de wethouder het vooral over aan de bewoners en marktpartijen om geveltuinen en groene daken aan te leggen, terwijl de verantwoordelijkheid van het vergroenen van een wijk vooral bij de wethouder ligt. Wij willen daarom meer garantie van de wethouder dat er daadwerkelijk groen wordt aangelegd.”