Procedure bomenkap Tour­nooiveld getuigt van grote onzorg­vul­digheid


27 maart 2015

Wethouder Revis (VVD) heeft de raadscommissie Leefomgeving in december toegezegd dat de bomenkap van monumentale kastanjes aan het Tournooiveld geen doorgang zou vinden tot de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Toch heeft de bomenkap plaatsgevonden. Tijdens de Raadsvergadering vanavond heeft de wethouder na herhaaldelijk aandringen geen heldere uitleg gegeven van de onzorgvuldige gang van zaken. Daarom heeft de Partij voor de Dieren met verschillende oppositiepartijen een motie van treurnis ingediend.

Op aandringen van de commissie heeft de wethouder op 10 december toegezegd dat de kapvergunning pas zal worden verleend als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De wethouder verleende echter al op 19 december 2014 de kapvergunning, in strijd met zijn toezegging. Vervolgens werd op 27 januari 2015 het voorschrift ingetrokken dat in de kapvergunning staat, dat ervoor zorgdraagt dat de kap niet plaatsvindt zonder een onherroepelijk verleende omgevingsvergunning. Over beide besluiten is de gemeenteraad niet geïnformeerd. Toch heeft de kap op 12 maart plaatsgevonden, terwijl er nog een bezwaar van de Bomenstichting tegen de omgevingsvergunning liep.

In de Commissievergadering die op 18 maart volgde, erkende de wethouder niet dat hij de Raad onvoldoende heeft geïnformeerd en erkende hij niet dat hij het woord onherroepelijk had gebezigd. De Partij voor de Dieren heeft de wethouder vanavond in het Raadsdebat ter verantwoording geroepen. Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “De Partij voor de Dieren betreurt de schimmige procedures van de wethouder. Kennelijk neemt hij de gemeenteraad niet serieus.”