PvdD: “Coali­tie­af­spraken verduur­zaming vastgoed gede­ci­meerd”


26 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn ambitie om de helft van het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen afgezwakt. In 2022 zullen niet ruim 400, maar slechts 40 panden zijn verduurzaamd. Dat staat in een brief die het stadsbestuur recentelijk aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De brief dient als afdoening van een aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren. Die partij is niet te spreken over de bijstelling en heeft een debat over de brief aangevraagd.

In het coalitieakkoord geven de coalitiepartijen vorm aan de “voorbeeldrol van de gemeente” met “de ambitie om per 2022 tenminste de helft van ons vastgoed (nagenoeg) energieneutraal te hebben”. Het vastgoed van de gemeente beslaat 825 objecten. In een recente brief aan de gemeenteraad stelt het stadsbestuur deze ambitie bij door hier een aantal categorieën van af te trekken: panden voor stedelijke ontwikkeling of verkoop (250), panden die kleiner zijn dan 50 m2 (40), panden met een bijzondere functie (185), en verhuurde panden (270). Zo blijven er 80 panden over, waarvan het stadsbestuur de helft wil verduurzamen.

Raadslid Robert Barker (PvdD) kan zich niet vinden in de rekentrucs en heeft een debat aangevraagd: “Het stadsbestuur hakt zijn doelstelling in stukken, breekt het kleinste stukje in tweeën en serveert het restant als de nieuwe ambitie. Zo wordt de duurzame ambitie gedecimeerd van ruim 400 tot 40 panden. Van het veelbelovende coalitieakkoord blijft niets over. En zo geeft de gemeente niet meer het goede voorbeeld en komt de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn in gevaar.”

Gerelateerd nieuws

Successen PvdD bij begroting 2019-2022

De Haagse Partij voor de Dieren heeft bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad een aantal mooie successen geboe...

Lees verder

‘Vergunningplicht voor bomenkap in natuur’

De Partij voor de Dieren dient vandaag een amendement in voor een onvoorwaardelijke vergunningplicht voor bomenkap in de Haag...

Lees verder