‘Ver­gun­ning­plicht voor bomenkap in natuur’


29 november 2018

De Partij voor de Dieren dient vandaag een amendement in voor een onvoorwaardelijke vergunningplicht voor bomenkap in de Haagse natuur. Op dit moment kan bomenkap in natuurgebieden ten behoeve van dunningen of boomveiligheid zonder vergunning plaatsvinden. De Partij voor de Dieren vindt dat beheerders altijd de noodzaak van bomenkap moeten kunnen aantonen.

Op dit moment is voor het kappen van bomen in de natuur in veel gevallen geen vergunning nodig. Grote Haagse groengebieden zijn door de gemeente buiten de zogenoemde “bebouwde kom Wet natuurbescherming” geplaatst. Buiten die “bebouwde kom” gelden andere regels dan erbinnen. Erbuiten is bijvoorbeeld geen kapvergunning nodig voor bomenkap ten behoeve van dunningen en boomveiligheid.

Gemeenteraadslid Robert Barker (PvdD): “Dunningen en boomveiligheid zijn de vaakst voorkomende redenen voor bomenkap in grote groengebieden en hier geldt nu geen vergunningplicht voor. Een goed voorbeeld is het Haagse Bos, waar Staatsbosbeheer recentelijk vanwege dunningen en boomveiligheid zonder vergunning veel bomen heeft gekapt. Met vergunningplicht zullen beheerders deze kap aan de gemeente moeten verantwoorden en aan burgers transparant moeten maken.”

In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken: “We gaan zeer terughoudend om met het afgeven van kapvergunningen. Bomen worden alleen gekapt als het aantoonbaar niet anders kan.” Volgens Barker sluit zijn amendement aan bij die gemeentelijke ambities: “Ik richt mijn pijlen nu op die aantoonbaarheid. Zo kunnen we groengebieden beter beschermen.”

Gerelateerd nieuws

PvdD: “Coalitieafspraken verduurzaming vastgoed gedecimeerd”

Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn ambitie om de helft van het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen afge...

Lees verder

‘Stop bomenkap bij tijdelijk gebouw Tweede Kamer’

Tegen het zere been van de Partij voor de Dieren en de Bomenstichting, zal de groene vijverpartij bij het voormalige minister...

Lees verder