‘Stop bomenkap bij tijdelijk gebouw Tweede Kamer’


6 december 2018

Tegen het zere been van de Partij voor de Dieren en de Bomenstichting, zal de groene vijverpartij bij het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken grotendeels verdwijnen. 21 bomen dreigen gekapt te worden om plaats te maken voor de bouwplaats en de nieuwe ingang van de Tweede Kamer, die tijdens de verbouwing van het Binnenhof daar gehuisvest zal zijn. De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de verstening.

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf is de nieuwe ingang van het Tweede Kamergebouw nergens anders te realiseren dan tegenover het Prinses Irenepad vanwege verkeerskundige en veiligheidsredenen. Robin Smit, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren, heeft weinig begrip voor dit besluit: “Het gebouw is werkelijk omsingeld door toegangsroutes. Aan de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan zijn zeeën van ruimte om een ingang te realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf weet echter net de plek te kiezen waar tientallen bijzondere moerascipressen staan.”

De Partij voor de Dieren verzet zich tegen de verstening van de stad. Een aantal jaar geleden kwam de partij met een voorstel om het Koningin Julianaplein om te toveren tot stadspark, om zo de directe omgeving van het Centraal Station te vergroenen. Dit plan haalde het niet en er wordt nu een woontoren gebouwd. De partij is gepikeerd nu blijkt dat deze omgeving nog verder zal worden ‘versteend’.

Raadslid Robin Smit (PvdD): “Dit college van B en W heeft gezegd kapvergunningen strenger te zullen toetsen, maar hier lijkt nut en noodzaak van kap onvoldoende te zijn aangetoond. Zo lijkt het college niet kritisch te hebben gereflecteerd op de motivatie voor de locatie van de bouwplaats en de nieuwe ingang. Ik krijg graag tekst en uitleg over waarom deze groene oase wordt opgeofferd en heb daarom schriftelijke vragen gesteld.”

Tweede Kamerlid Christine Teunissen (PvdD) vindt dat het Rijksvastgoedbedrijf onvoldoende doordrongen is van de noodzaak van klimaatadaptatie: “Hittestress en wateroverlast nemen in rap tempo toe door het veranderende klimaat. Verstenen tussen het Centraal Station en de Utrechtsebaan is het slechtste wat je nu kunt doen. Het kabinet zou moeten inzetten op meer groen rondom het tijdelijke Kamergebouw.”

Gerelateerd nieuws

‘Vergunningplicht voor bomenkap in natuur’

De Partij voor de Dieren dient vandaag een amendement in voor een onvoorwaardelijke vergunningplicht voor bomenkap in de Haag...

Lees verder

Sticker helpt dieren uit de brand

De Partij voor de Dieren pleit voor het verstrekken van een sticker om dieren uit de brand te helpen. Daarmee kan op de voord...

Lees verder