Schrif­te­lijke vragen Behoud groene oase Bezui­den­hout­seweg 67


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de renovatie van het Binnenhof is voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer der Staten Generaal gekozen voor het voormalig ministerie gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67. Voor de tijdelijke huisvesting wordt het pand verbouwd. Bij het oude ministerie van Buitenlandse Zaken is nu een kapvergunning verleend voor 21 bomen. Dit vindt plaats in een zeer versteend gebied. Zo verdwijnt een groene oase die nu water opvangt en hittestress tegengaat. Dit alles voor het realiseren van een bouwplaats en eventuele aanpassingen aan de entree. De Partij voor de Dieren had dit onderwerp willen aankaarten tijdens een rondvraag vanwege het spoedeisende karakter. De verantwoordelijke wethouder is echter op dienstreis naar China. Daarom stelt de Partij schriftelijke vragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 • 1) Is er een kapvergunning aangevraagd voor het realiseren van een bouwterrein (voor de aan- en afvoer van het materiaal, opslag van het materiaal en uitvoering van werkzaamheden?)
 • 2) Hoeveel bomen moeten specifiek worden verwijderd voor de aanleg van het bouwterrein? En hoeveel bomen voor de daadwerkelijke nieuwbouw?
 • 3) Waarom is er geen andere locatie gekozen voor het bouwterrein, zodat dit kleine waardevolle groene gebied behouden kan blijven?
 • 4) Ziet het college ook de waarde van het unieke en waardevolle groengebied op de verder overwegend versteende locatie? Zo nee, waarom niet?
 • 5) Is het college bereid om zich in te zetten om dit groene gebied te beschermen zodat een groene entree behouden blijft, om zo hittestress en nog meer verstening in een versteend gebied te voorkomen?
 • 6) Waarom wordt een vergunning verleend voor de kap van de bomen terwijl op andere plekken ook entrees kunnen worden gerealiseerd zonder dat daarvoor het waardevolle groene gebied aangetast moet worden?
 • 7) Nu worden alle bomen gekapt. Waarom wordt niet een aantal bomen verplant?
 • 8) Er komen niet evenveel bomen terug waardoor de groene ruimte verdwijnt. Waarom wordt het gebied niet opnieuw voorzien van evenveel bomen en ander groen?
 • 9) Hoe zorgt het college ervoor dat op deze plek een groene ruimte terugkomt zodat de hittestress en wateroverlast niet toeneemt?
 • 10) Uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving de arbeidsproductiviteit (door onder andere betere focus) bevordert. Hoe zorgt het college dat ondanks het verdwijnen van het groen een prettige leefomgeving blijft bestaan?
 • 11) Kan het college deze vragen met spoed beantwoorden en geen onomkeerbare stappen te nemen op de locatie zolang de vragen nog niet naar de gemeenteraad zijn gestuurd?

Robin Smit

Partij voor de Dieren