Schrif­te­lijke vragen Herkennen signalen van huiselijk geweld door onder­houd­sme­de­werkers van woning­cor­po­raties


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Europese project ‘Safe at home’, dat in Nederland en Engeland wordt uitgevoerd, zijn vakmensen van woningcorporaties getraind in het herkennen en doorgeven van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De minister van Volksgezondheid juicht deze aanpak toe.[1] Ook heeft de burgemeester Pauline Krikke aangegeven bij haar aantreden dat de aanpak van huiselijk geweld een van haar speerpunten is.[2] De organisatie Kadera aanpak huiselijk geweld is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en organiseert op 22 november 2018 een conferentie.[3] De Partij voor de Dieren vindt dat het vroeg opmerken van signalen van vormen van huiselijk geweld veel leed kan voorkomen en daarom is vroege opsporing erg belangrijk.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Is het college bekend met het project Safe at Home?

  • 2) Is er betrokkenheid vanuit de gemeente Den Haag of Veilig Thuis regio Haaglanden bij het project Safe at Home? Zo nee, waarom niet?

  • 3) Worden onderhoudsmedewerkers van de Haagse woningcorporaties, zoals Haagwonen, Staedion en Vestia, getraind in het signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, dierenmishandeling of verwaarlozing? Zo nee, waarom niet?
  • 4) Ziet het college ook dat er een rol is weggelegd voor de onderhoudsmedewerkers van de woningcorporaties om het geweld achter de voordeur vroegtijdig te signaleren? Zo nee, waarom niet?
  • 5) Is het college bereid de conclusies van deze aanpak van vroege opsporing van huiselijk geweld te bestuderen en te onderzoeken of de signalerende functie een rol kan krijgen binnen de Haagse woningcorporaties? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4468466/monteur-herkent-mishandeling

[2] https://www.ad.nl/den-haag/burgemeester-krikke-huiselijk-geweld-hard-aanpakken~a8db985a/

[3] http://www.kadera.nl/upload/userfiles/1/files/Uitnodiging%20Safe%20at%20Home%20conferentie%2022%20november(1).pdf