Rondvraag Vlees van onver­doofd geslachte dieren bij gemeen­telijk feest


Indiendatum: nov. 2018

Bij het eindejaarsfeest dat de gemeente op 14 december voor de medewerkers van de Sociale Dienst organiseert, serveert de gemeente enkel halalproducten. Aan alle 1.200 genodigden, ook aan genodigden die daar niet om gevraagd hebben. Dit is op het online inschrijfformulier te lezen. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren een aantal vragen.

1. Wordt op dit feest vlees geserveerd? Zo ja, betreft dit dan alleen vlees van dieren die onverdoofd zijn geslacht, zoals het inschrijfformulier suggereert?

Indien inderdaad vlees van onverdoofde slacht geserveerd wordt, heeft onze fractie de volgende vragen:

2. Waarom kiest het college ervoor om uitsluitend vlees in te kopen van dieren die onverdoofd zijn geslacht, ook voor mensen die daar geen behoefte aan hebben?

3. De onverdoofde slacht van dieren gaat met meer dierenleed gepaard dan de verdoofde. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat deze inkoopkeuze daarom zorgt voor onnodig dierenleed?

4. Is het college bereid in het vervolg geen vlees van onverdoofde slacht in te kopen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om in het vervolg standaard bij dit soort gelegenheden plantaardige eten te serveren en slechts op verzoek vlees? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid om medewerkers in elk geval niet standaard vlees van onverdoofde slacht te serveren? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid de inkoop voor dit eindejaarsfeest van de dienst Sociale Zaken aan te passen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 14 nov. 2018

Voorzitter, dank voor de vragen.

1. Wordt op dit feest vlees geserveerd? Zo ja, betreft dit dan alleen vlees van dieren die onverdoofd zijn geslacht, zoals het inschrijfformulier suggereert?

Op het eindejaarsfeest van de dienst SZW wordt er naast vegetarische gerechten, veganistische gerechten, vis en varkensvlees geserveerd. Daarnaast worden er halal kip- en halal rundgerechten aangeboden. Met dit aanbod doen we recht aan de diverse voorkeuren van de SZW-medewerkers. De verhoudingen tussen vegetarisch/veganistisch en vlees/vis is 75%/25%. SZW heeft dit jaar de beweging ingezet naar een meer duurzaam en plantaardig aanbod, omdat de hele dienst duurzamer wil gaan werken en dit past ook bij de wensen van hun medewerkers.

2. Waarom kiest het college ervoor om uitsluitend vlees in te kopen van dieren die onverdoofd zijn geslacht, ook voor mensen die daar geen behoefte aan hebben?

Dat is niet het geval. De halalgerechten maken onderdeel uit van een gevarieerd aanbod en dat zit dus in die 25%.

3. De onverdoofde slacht van dieren gaat met meer dierenleed gepaard dan de verdoofde. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat deze inkoopkeuze daarom zorgt voor onnodig dierenleed?

In Nederland is er het convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten dat van kracht is vanaf 1 januari 2018. Dat is de landelijke wet- en regelgeving op dit gebied. Daarin zijn afspraken gemaakt over dierenwelzijn bij deze vorm van slachten. De halalproducten die geserveerd worden voldoen aan de regels van dit convenant.

4. Is het college bereid in het vervolg geen vlees van onverdoofde slacht in te kopen? Zo nee, waarom niet?

We hebben een diverse populatie van medewerkers in de stad met verschillende behoeften en wensen. Die personen hebben we nu een heel mooi aanbod gedaan. Het aandeel halal is gering.

5. Is het college bereid om in het vervolg standaard bij dit soort gelegenheden plantaardige eten te serveren en slechts op verzoek vlees? Zo nee, waarom niet?

In het coalitieakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. We hebben daarin aangegeven dat we niet tornen aan de keuzevrijheid, maar dat binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert, zal het aanbod van vegetarisch eten vergroot worden. De 75% vegetarisch/veganistisch is daarvan een goed voorbeeld, omdat de organisatie die dit deed dat passend vond bij hun feestje.

6. Is het college bereid om medewerkers in elk geval niet standaard vlees van onverdoofde slacht te serveren? Zo nee, waarom niet?

Dat is niet het geval.

7. Is het college bereid de inkoop voor dit eindejaarsfeest van de dienst Sociale Zaken aan te passen? Zo nee, waarom niet?

Het college past dit niet aan, omdat dit aanbod recht doet aan de diversiteit binnen de gemeente. De diversiteit van de gemeente draagt dit toe en daarmee ook de dieetwensen. Daarom biedt de gemeente op dit feest verschillende soorten eten aan. Zoals al aangegeven, is het aandeel halal in de totale omvang gering en het vegetarische/veganistische aanbod uitgebreid.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bewonersorganisaties als belanghebbenden

Lees verder

Schriftelijke vragen Herkennen signalen van huiselijk geweld door onderhoudsmedewerkers van woningcorporaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer