Schrif­te­lijke vragen Red een dier uit de brand


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het komt regelmatig voor dat (huis)dieren omkomen in een woningbrand. Eind oktober nog redde de brandweer ternauwernood twee honden uit een brandend huis. Het is voor brandweerlieden niet altijd duidelijk of in een woning huisdieren aanwezig zijn. Inmiddels zijn diverse stickers ontworpen waarop het aantal dieren kan worden aangegeven. Deze sticker wordt op een zichtbare plek geplaatst. In geval van nood communiceert de sticker met de brandweerlieden die in een oogopslag zien of er actie moet worden ondernomen. De Vlaamse minister voor dierenwelzijn heeft dit jaar een sticker gelanceerd, waarop huisdiereigenaren het aantal inwonende dieren kunnen aangeven en die op de voordeur kunnen plakken.[1]

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 • 1) Is het college bekend met de stickers die als communicatiemiddel kunnen worden gebruikt om dieren uit de brand te helpen?

 • 2) Is het college bekend met het feit dat in onze regio in meerdere gemeenten deze sticker wordt gebruikt en sommige gemeenten nu zelfs overwegen om zo’n sticker uit te delen[2]?

In Rijswijk wordt door de partij Rijswijks Belang een voorstel ingediend om zo’n sticker uit te delen bij de gemeente. Een brandweerwoordvoerder reageert enthousiast. “Als we weten dat er een huisdier in huis is, kunnen we er naar zoeken. De brandweer vindt het super om meer informatie te krijgen over bewoners en dieren waar de brandweerlieden in actie moeten komen.

 • 3) Is de gemeente bereid om de sticker te verspreiden in Den Haag onder de bewoners, stadsdelen en de Huisdierinformatiepunten? Zo nee, waarom niet?

De gemeente heeft 10 stadsboerderijen in haar bezit. Ook daar kan brand uitbreken.

 • 4) Welke maatregelen zijn er getroffen (zoals hittemelders of sprinklerinstallaties) op de stadsboerderijen om brand op stadsboerderijen te voorkomen en/of om de schade te minimaliseren? Graag een reactie.
 • 5) Worden de stadsboerderijen regelmatig gecontroleerd op de brandveiligheid? Ook op de brandveiligheid van de dierenverblijven en de aanwezige (technische) installaties die voor brandgevaar kunnen zorgen? Zo ja, hoe vaak worden die controles uitgevoerd en door wie? Zo nee, waarom niet?
 • 6) Is er een calamiteitenplan beschikbaar bij alle stadsboerderijen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan dat worden gedeeld met de gemeenteraad?
 • 7) Is bij de brandweer bekend hoeveel dieren er aanwezig zijn op alle stadsboerderijen? Zo nee, is het college voornemens om een bord te laten plaatsen bij stadsboerderijen waarop het aantal gehuisveste dieren wordt vermeldt? Zo nee, waarom niet?

Ook zijn er andere locaties waar veel dieren worden gehouden in Den Haag zoals maneges, dierenopvangorganisaties, dierenwinkels en Sea Life.

 • 8) Worden deze instellingen (regelmatig) gecontroleerd op brandveiligheid? Zo ja, hoe vaak en door wie?
 • 9) Welke maatregelen zijn in de bovengenoemde dierenverblijven genomen om de brandveiligheid te vergroten? Graag een reactie.
 • 10) Zijn bij al de bovengenoemde dierenverblijven calamiteitenplannen aanwezig?
 • 11) Is het college voornemens om bij maneges, dierenopvangorganisaties, dierenwinkels en Sea Life de eigenaren van de dierenverblijven aan te schrijven om een sticker of bord te plaatsen waarop het aantal gehuisveste dieren wordt vermeld, om dieren uit de brand te redden? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2230324-sticker-moet-vlaamse-huisdieren-redden-bij-brand.html?fbclid=IwAR0hMY0dzo9yOdAQSRBoLY2DfF2uJRatMmFE8CfmWKBnCqe08sXiyJM4w_A

[2] https://www.ad.nl/den-haag/sticker-maakt-brandweer-duidelijk-we-hebben-huisdieren~ace474bf/