PvdD: Hou vast aan je idealen, hou vast aan 'Central Park'


6 februari 2015

De Partij voor de Dieren juicht de plannen voor een fietsenstalling onder het Koningin-Julianaplein toe, maar verzet zich fel tegen de plannen van het stadsbestuur om het plein vol te bouwen met een U-vormig gebouw van 40 meter hoog, bestaande uit nieuwe woningen, winkels en een hotel. De partij wil het nu kale, tochtige en rommelige plein omvormen tot een Haags 'Central Park', een groene stadsentree met allure die zich als een groene loper uitrolt naar de Haagse oude binnenstad.

Het enorme gebouw is volgens wethouder Revis (VVD) noodzakelijk, zo bepleitte hij woensdag 4 februari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, omdat er anders een begrotingstekort zou ontstaan, en een gebouw de kortste klap is om geld te verdienen. De Partij voor de Dieren kan zich niet vinden in deze werkwijze. Zowel de kosten als de grondopbrengsten zijn in dit stadium namelijk nog onduidelijk. De PvdD wil dat het college eerst goed nadenkt over wat het beste is voor de omgeving, een visie heeft uitgewerkt en daarna met het kostenplaatje komt, en niet andersom. Mede op aandringen van de Partij voor de Dieren komt het college binnenkort met de financiële onderbouwing van zowel een plein met, als een plein zonder gebouw, op basis waarvan de gemeenteraadsleden hun overwegingen kunnen maken.

Op vragen van raadslid Christine Teunissen antwoordde het college dat het groen ook belangrijk vindt en dat het plein met een gebouw ook groene elementen kan bevatten. Maar de Partij voor de Dieren neemt daar geen genoegen mee. De partij neemt het voortouw in de kwestie omtrent het KJ-plein en komt binnenkort met een uitgewerkt plan voor een groene stadsentree. Tijdens de commissievergadering overhandigde raadslid Christine Teunissen de wethouder een ingelijste impressie van het plein voor het CS die de stad zichtbaar karakter geeft. Met perken, struiken, bomen, bankjes, ruimte voor een kleinschalig evenement, diverse kraampjes en andere horecagelegenheden, zal het plein het verblijfsklimaat rondom het station Den Haag Centraal daadwerkelijk veraangenamen.

Gerelateerd nieuws

PvdD: gemeenten, treed op tegen dierenmishandeling en pleit voor landelijk houdverbod

De Partij van de Dieren heeft wethouder Boudewijn Revis (VVD) opgeroepen een brandbrief te sturen naar het kabinet om zo snel...

Lees verder

'World Love For Dolphins Day': protest bij Japanse ambassade tegen dolfijnenslachtingen

Partij voor de Dieren Den Haag protesteert vandaag bij de Japanse Ambassade tegen de jaarlijkse dolfijnenslachtingen bij het ...

Lees verder