PvdD vraagt om opvang voor vergeten slacht­offers huiselijk geweld


24 september 2015

DEN HAAG, 24 september – De Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de opvang van vergeten slachtoffers bij huiselijk geweld. Vaak worden huisdieren over het hoofd gezien bij huiselijk geweld. Maar ook komt het regelmatig voor dat slachtoffers niet vluchten omdat zij dan hun huisdier achter moeten laten. Het project 'Blijf van mijn Dier' in Zwolle zet zich met succes in voor de opvang van deze dieren, zodat zij en hun baasjes kunnen ontsnappen aan de cirkel van geweld. Naar aanleiding van dit project heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld en gevraagd naar mogelijkheden voor een Haags 'Bijf van mijn Dier' project.

Huisdieren zijn vaak het vergeten slachtoffer van huiselijk geweld. In Nederland worden ongeveer 200.000 personen slachtoffer van ernstig herhaald huiselijk geweld. En in 55% van de gevallen blijkt dat de geweldplegers ook hun huisdieren meerdere malen hebben mishandeld of het dier zelfs hebben gedood. Het is voor de slachtoffers alleen niet mogelijk hun huisdier mee te nemen naar een opvang. Dit betekent dat zij het huisdier achter moeten laten in een gewelddadige thuissituatie. Maar vaker kiezen de slachtoffers er daarom voor het huis niet te ontvluchten. Tijdens het 'Blijf van mijn Dier' project heeft 41% van de slachtoffers aangegeven eerder te zijn gevlucht als zij hadden geweten dat er voor het huisdier ook een oplossing was.

Door ‘Blijf van mijn Dier’ zijn er nu opvangadressen voor huisdieren. Deze opvanggezinnen werken op vrijwillige basis mee aan het initiatief. Het project brengt wel kosten met zich mee. De opgevangen dieren zijn vaak al lange tijd niet bij een dierenarts geweest in verband met het gevaar dat het huiselijk geweld ontdekt kan worden. Hierdoor kunnen er veel medische kosten zijn. Voor het pilot onderzoek heeft de gemeente Zwolle in 2014 een bedrag van 15.000 euro beschikbaar gesteld, ter ondersteuning van dit initiatief. De Partij voor de Dieren waardeert het initiatief van het IFAW, Kadera en de gemeente Zwolle en heeft daarom het college gevraagd te onderzoeken hoeveel geld er nodig is voor een Haags 'Blijf van mijn Dier' project.

Christine Teunissen raadslid Partij voor de Dieren Den Haag: “Dieren zijn helaas vaak het vergeten slachtoffer bij huiselijk geweld. Huisdieren achter laten in een gewelddadig milieu is ondenkbaar voor gezinsleden die om het dier geven. Daardoor blijven zowel de baasjes als de dieren vastzitten in de cirkel van geweld. Het is daarom noodzakelijk dat ook voor deze kwetsbare dieren vangmogelijkheden worden geboden. Daarom roepen we het college op het voorbeeld van de gemeente Zwolle te volgen en Haags 'Blijf van mijn Dier' project op te zetten."

Lees hier de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: hergebruik delen van Anton Philipszaal en Lucent Danstheater

De Partij voor de Dieren heeft de wethouder vandaag via een motie opgeroepen om hergebruik van de Anton Philipszaal en het Lu...

Lees verder

Doorbraak: Den Haag begint met voorlichting verantwoord huisdierenbezit

De gemeente Den Haag start in samenwerking met Haagse dierenbeschermingsorganisaties een campagne die erop wijst dat mensen g...

Lees verder