Signaleer dieren­mis­han­deling eerder en pak het hard aan


8 mei 2017

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Onlangs verscheen het rapport ‘De aard van het beestje’ van politie en wetenschap. Er is onderzoek gedaan naar de kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars. Uit de resultaten wordt de link tussen dierenmishandeling en andere geweldsdelicten zoals huiselijk geweld weer pijnlijk duidelijk. De Partij voor de Dieren roept het college op te werken aan een betere samenwerking tussen dierenartsen en dierenpolitie. Door trainingen kunnen zij geweldsdelicten eerder opsporen en herkennen.

In 70 procent van de gevallen van dierenmishandeling is sprake van huiselijk geweld. Onderzoeker Nienke Endenburg gaf al aan dat “dierenmishandeling een rode vlag is die je niet over het hoofd wilt zien”. Landelijk gaat het gemiddeld om 3,2 gevallen van dierenmishandeling per maand. Dit zijn geregistreerde incidenten door de politie, in werkelijkheid kunnen deze cijfers nog hoger liggen. In bijna de helft van alle gevallen vindt de mishandeling plaats in het eigen huis van het slachtoffer. Dierenartsen en dierenpolitie moeten daarom meer samenwerken om signalen van geweld vroegtijdig naar elkaar communiceren, om het geweld eerder te signaleren en een halt toe te roepen.

Eerder heeft de Partij voor de Dieren gepleit voor het ondersteunen van het initiatief ‘Blijf van mijn Dier’ om de vergeten slachtoffers van huiselijk geweld, de dieren, op te vangen in een veilige omgeving. Dit onderzoek toont weer de noodzaak aan van dit project.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: ”Het college moet dierenmishandeling hard aanpakken. Het is geen losstaand geweldsdelict, maar gaat vaak gepaard met huiselijk geweld. In Den Haag moet daarom ook het zojuist gestarte initiatief Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling worden gekoppeld aan instanties zoals politie, dierenartsen en stichting Perspektief zodat zij getraind en alert zijn op de relatie tussen dierenmishandeling en geweldsdelicten en deze eerder kunnen signaleren. Hiermee kunnen geweldsdelicten in de toekomst voorkomen worden.”

Lees hier de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil ‘plastic soup’ naast Torentje vervangen door bloeiende waterlelies

Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het college van B&W van Den Haag over de ‘plastic s...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil geen steriele plantsoenen

De gemeente Den Haag heeft allerlei steriele kweekvormen van bomen en struiken aangeplant in de Haagse plantsoenen, waar vlin...

Lees verder