Partij voor de Dieren wil geen steriele plant­soenen


24 mei 2017

De gemeente Den Haag heeft allerlei steriele kweekvormen van bomen en struiken aangeplant in de Haagse plantsoenen, waar vlinders, bijen en andere bestuivers niets aan hebben. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren heeft hier vragen over gesteld aan het college van B&W.

Wie door Den Haag wandelt, hoeft niet lang te zoeken naar de steriele planten. Zo zijn er aan de Pompstationsweg dubbelbloemige kastanjebomen te vinden, en Leidschenveen staat vol met steriele Prunussen en rozen. De kweekvormen produceren geen stuifmeel en nectar, waardoor bestuivende insecten er geen baat bij hebben. Er zijn dan ook geen bestuivers op de planten te vinden.

De Partij voor de Dieren vindt het vreemd dat niet voor wildtypes is gekozen – de vormen waarin de planten in de natuur voorkomen – aangezien het college inzet op ecologisch groenbeheer. Vlinders en bijen hebben het in de stad moeilijk, mede doordat er weinig voedselaanbod voor ze is. In haar vragen aan het college, die hier te vinden zijn, roept de partij het college op voortaan wildtypes te planten, om bestuivende insecten een steuntje in de rug te bieden.