Raads­meer­derheid roept college op tot duide­lijkheid over klimaat­doel­stel­lingen


31 mei 2017

Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren heeft een raadsmeerderheid van PvdD, D66, GroenLinks, HSP, PvdA, CU/SGP en VVD het College van B&W opgeroepen de vele klimaatverdragen waar Den Haag zich bij heeft aangesloten om te zetten in concrete acties. Den Haag heeft tot nu toe veel mooie woorden, maar weinig daden tegen klimaatverandering laten zien.

Den Haag heeft zich onder andere aangesloten bij het Covenant of Mayors, de Climate Alliance, de Eurocities Declaration on Climate Change, het Compact of Mayors, en diverse Green Deals. De Haagse pagina’s op de websites van deze convenanten zijn vaak verouderd en ook is onduidelijk wat de gemeente al heeft bereikt.

In de schriftelijke vragen, die hier te vinden zijn, roepen de partijen op tot duidelijkheid. De gemeente moet duidelijk maken hoe ze toewerkt naar een klimaatneutraal Den Haag in 2040; en hoe ver ze daarin al is gevorderd. Ook roepen de partijen de gemeente op zich aan te sluiten bij de C40 Cities Climate Leadership Group, zodat de gemeente steviger met andere steden wereldwijd gaat samenwerken. Amsterdam en Rotterdam hebben zich al bij C40 aangesloten.