Terugblik op de raad


14 december 2023

15 december 2023

Het zijn drukke tijden in de gemeenteraad, met lange agenda’s en stevige debatten. Daarom werd op 14 december een extra raad ingelast.

SoZa

Het oude ministerie van Sociale Zaken (SoZA) in Bezuidenhout wordt gesloopt om plaats te maken voor 1200 nieuwe woningen. Extra woningen zijn natuurlijk zeer welkom, want de woningnood in Den Haag is hoog. Maar onze fractie stelt daar wel voorwaarden aan. Het debat ging vooral over de vraag of er in de wijk wel genoeg voorzieningen zullen zijn voor al die nieuwe bewoners, zoals scholen, huisartsen, supermarkten en groen. Wij vroegen o.a. aandacht voor de (te beperkte) hoeveelheid groen in de wijk.

Binnenstadsplan 2033

De plannen voor een aantrekkelijke, groene Binnenstad steunen wij. Het centrum wordt de komende jaren vergroent met extra bomen, groenere grachten en groene daken. Ook wordt leegstand aangepakt, en wordt de stad nog vriendelijker voor voetgangers. Onze voorstellen om natuurorganisaties te betrekken bij de vergroening van het centrum, en om lege panden tijdelijk te (kunnen) gebruiken voor culturele ondernemers, werden aangenomen.

Structuurvisie ZuidWest

Een visie voor een ingrijpende herontwikkeling van zuidwest. Een Plan voor de bouw van duizenden woningen in Den Haag ZuidWest. Iets wat niet ongemerkt voorbij gaat en waar de komende jaren nog veel meer debatten over gevoerd gaan worden in de gemeenteraad. Wij kwamen met voorstellen om het groen beter te beschermen bij toekomstige plannen en het groene DNA van Zuidwest te behouden. Niet alleen goed voor de gezondheid van de bewoners maar ook essentieel voor de leefruimte van dieren. Ook werd een voorstel van ons aangenomen om de gevolgen van verharding tegen te gaan in het waterhuishoudingsplan.

Arbeidsmigratie

In onze gemeente komen steeds meer arbeidsmigranten in de problemen door de koppeling tussen hun baan en woning. Daardoor komen veel arbeidsmigranten in kwetsbare posities terecht. Onafhankelijk cliëntondersteuning om deze mensen naar hulp te begeleiding is daarom nodig. Helaas werd ons voorstel daarvoor verworpen. We zullen dit kritisch volgen en hopen dat de gemeente in gesprek blijft over deze noodzakelijke hulpvoorziening.

Voederverbod

Samen met de CU/SGP strijden we al langer tegen het voeren van dieren in de openbare ruimte. We kwamen met een voorstel voor een stadsbeeld voederverbod. Veel voedsel dat wordt aangeboden is ongezond en ongeschikt voor de dieren en schadelijk voor de natuur. Het voorstel werd aangenomen waardoor complete lopende buffetten nu dus in de hele stad zijn verboden.

Leerlingenvervoer

Al langer krijgt onze fractie klachten over de kwaliteit van leerlingenvervoer. Het is een probleem dat in het hele land spelt. We kwamen met een voorstel om de kinderen niet te dupe te laten worden van een niet functionerende marktpartij. Gelukkig is ons voorstel aangenomen en gaat het college de marktpartij tevens een boete opleggen voor het niet naleven van afspraken. We blijven het volgen maar hopen op snelle verbetering voor de kinderen!