Schrif­te­lijke vragen - Invoeren ja-ja sticker in Den Haag


Indiendatum: apr. 2016

Tijdens de behandeling van het Huishoudelijk afvalplan 2016-2019 in december 2015 heeft de Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel over het invoeren van de ja-ja sticker aangehaald. De wethouder gaf destijds aan bereid te zijn de behandeling van dit initiatiefvoorstel van PvdD-Amsterdam te volgen. Na behandeling in de Amsterdamse gemeenteraad is het voorstel dinsdag aangenomen.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving[1] dat in Amsterdam het voorstel voor een ja-ja sticker door het college is omarmd en door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen?

Met de komst van een ja-ja sticker ontstaat een omkering in het huidige postsysteem. Het zorgt ervoor dat mensen niet langer ongevraagde reclamepost ontvangen, tenzij zij daar zelf om vragen met de ja-ja sticker. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens krijgen namelijk gemiddeld 33 ongevraagde folders per week. Dat staat gelijk aan 34 kilo papier per jaar.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen? Zo nee, waarom niet?

4.Is het college bereid om de ja-ja sticker ook in Den Haag in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/wil-je-nog-folders-amsterdam-dan-moet-je-een-jaja- sticker-aanvragen

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 1 jun. 2016

Het raadslid mevrouw C. Teunissen heeft op 25 april 2016 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Tijdens de behandeling van het Huishoudelijk afvalplan 2016-2019 in december 2015 heeft de Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel over het invoeren van de ja-ja sticker aangehaald. De wethouder gaf destijds aan bereid te zijn de behandeling van dit initiatiefvoorstel van de PvdD-Amsterdam te volgen. Na behandeling in de Amsterdamse gemeenteraad is het voorstel dinsdag aangenomen.

1. Is het college bekend met de berichtgeving dat in Amsterdam het voorstel voor een ja-ja sticker door het college is omarmd en door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen?

Ja.

Met de komst van een ja-ja sticker ontstaat een omkering in het huidige postsysteem. Het zorgt ervoor dat mensen niet langer ongevraagde reclamepost ontvangen, tenzij zij daar zelf om vragen met de ja-ja sticker. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens krijgen namelijk gemiddeld 33 ongevraagde folders per week. Dat staat gelijk aan 34 kilo papier per jaar.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat het voorkomen van afval altijd de voorkeur verdient. En wanneer afval toch ontstaat, heeft scheiding en recycling de voorkeur boven bijvoorbeeld storten of verbranden.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen? Zo nee, waarom niet?

Het college is het niet zondermeer eens met de Partij voor de Dieren. Immers, als iedereen gebruik maakt van het opt-in systeem is er geen sprake van vermindering van afval.

4. Is het college bereid om de ja-ja sticker ook in Den Haag in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Het college staat sympathiek tegenover het idee van een opt-in systeem. Ambtelijk is uitgebreid met Amsterdam gesproken over het initiatief. Amsterdam gaat in de komende maanden onderzoeken hoe een opt-in systeem juridisch zou moeten worden vormgegeven. Wij zullen dat nauwgezet volgen en hierover met Amsterdam in gesprek blijven.

Zodra Amsterdam een juridisch houdbare lijn heeft ontwikkeld, naar verwachting voor het eind van dit jaar, zal het college overgaan tot invoering van de ja-ja sticker in Den Haag en de raad over de wijze van invoering en uitrol informeren.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen - Veiligheid kades

Lees verder

Schriftelijke vragen - Meetrapport “Wat ademen wij in?”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer