Raads­vragen Kerstdorp en levende kerststal


Den Haag, 27 oktober 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het bericht over de plannen van de gemeente om een Kerstdorp op het Lange en Korte Voorhout te bouwen, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Klopt onze informatie dat er een voornemen bestaat om dit jaar een kerstdorp te bouwen op het Lange en Korte Voorhout en dat de gemeente bezig is met het verlenen van een vergunning voor dit initiatief?

2. Indien er een kerstdorp komt voor alle inwoners van Den Haag in het centrum, vervalt ons inziens de motivatie om een kerstsfeertje binnen het stadhuis gaande te houden. De rol van dak-en thuislozen daarin kan overgeplaatst worden naar het kerstdorp. Een levende kerststal in stadhuis zou dan niet meer nodig zijn. Deelt het college deze mening?

3. Kan het college ervoor zorgen dat er, op een steenworp afstand van het stadhuis, straks niet nog een levende kerststal komt, nu in het kerstdorp op het Voorhout?

4. Is het college met ons van mening dat het kerstdorp moet passen bij de duurzaamheidsdoelstellingen die het college gesteld heeft en er daarom rekening gehouden dient te worden met een duurzame licht- en energievoorziening en een diervriendelijk en plantaardig voedselaanbod bij het kerstdorp?

Marieke de Groot David Rietveld Joris Wijsmuller
Partij voor de Dieren GroenLinks Haagse Stadspartij

Antwoorddatum: 30 nov. 2010

De raadsleden mevrouw M.J.E. de Groot, de heren M.D. Rietveld en G.H.M. Wijsmuller hebben op 27 oktober 2010 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Klopt onze informatie dat er een voornemen bestaat om dit jaar een kerstdorp te bouwen op het Lange en Korte Voorhout en dat de gemeente bezig is met het verlenen van een vergunning voor dit initiatief?

Er is een vergunningaanvraag ingediend voor het 'Royal Winter Village' op het Lange Voorhout. De organisatie heeft deze aanvraag inmiddels ingetrokken.

2. Indien er een kerstdorp komt voor alle inwoners van Den Haag in het centrum, vervalt ons inziens de motivatie om een kerstsfeertje binnen het stadhuis gaande te houden. De rol van dak-en thuislozen daarin kan overgeplaatst worden naar het kerstdorp. Een levende kerststal in stadhuis zou dan niet meer nodig zijn. Deelt het college deze mening?

Omdat het kerstdorp niet doorgaat is deze vraag niet meer aan de orde.

3. Kan het college ervoor zorgen dat er, op een steenworp afstand van het stadhuis, straks niet nog een levende kerststal komt, nu in het kerstdorp op het Voorhout?

Zie antwoord vraag 2.

4. Is het college met ons van mening dat het kerstdorp moet passen bij de duurzaamheidsdoelstellingen die het college gesteld heeft en er daarom rekening gehouden dient te worden met een duurzame licht- en energievoorziening en een diervriendelijk en plantaardig voedselaanbod bij het kerstdorp?

Zie antwoord vraag 2.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer