Raads­vragen over de No Impact Week


Indiendatum: okt. 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens No Impact Week kijk je naar, en pas je je gedrag aan op het gebied van consumeren, afval, transport, voedsel, energie & water. Dit zijn veel van de onderwerpen waar het om gaat bij het verduurzamen van je levensstijl. Aan de hand van een handleiding, die je krijgt als je je aanmeldt, ga je elke dag een stapje verder. Ook kijk je hoe je de impact die je wel hebt op het milieu, kunt compenseren.
No Impact Week NL start op zondag 7 november en eindigt op zondag 14 november1.

Op grond van het desbetreffende artikel in het reglement van orde stellen we hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de No Impact Week?

2. Is het college van mening dat de No Impact Week goed aansluit bij de doelstellingen in het coalitieakkoord en de begroting?

3. Is het college bereid om te kijken hoe, zonder het maken van kosten, de No Impact Week aandacht kan krijgen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een artikel op de website van de gemeente?

4. Is het college bereid om deze vragen op korte termijn te beantwoorden en eventueel op korte termijn te handelen aangezien de No Impact Week al op 7 november van start gaat?


Mitra Rambaran Marieke de Groot
CDA PvdD

¹ www.noimpactweeknl.nl

Indiendatum: okt. 2010
Antwoorddatum: 23 nov. 2010

De raadsleden de dames J.S. Rambaran en M.J.E. de Groot hebben op 20 oktober 2010 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Tijdens No Impact Week kijk je naar, en pas je je gedrag aan op het gebied van consumeren, afval, transport, voedsel, energie & water. Dit zijn veel van de onderwerpen waar het om gaat bij het verduurzamen van je levensstijl. Aan de hand van een handleiding, die je krijgt als je je aanmeldt, ga je elke dag een stapje verder. Ook kijk je hoe je de impact die je wel hebt op het milieu, kunt compenseren. No Impact Week NL start op zondag 7 november en eindigt op zondag 14 november (zie www.noimpactweeknl.nl).

1. Is het college bekend met de No Impact Week?

Ja.

2. Is het college van mening dat de No Impact Week goed aansluit bij de doelstellingen in het coalitieakkoord en de begroting?

Ja. Het college onderschrijft het belang voor haar burgers om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid.

3. Is het college bereid om te kijken hoe, zonder het maken van kosten, de No Impact Week aandacht kan krijgen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een artikel op de website van de gemeente?

Ja. Tijdens de No Impact Week is op de gemeentelijke website (www.denhaag.nl) aandacht gevraagd voor deze campagne. Hetzelfde is gedaan op het gemeentelijke ntranet (http://intranet.denhaag.nl).

4. Is het college bereid om deze vragen op korte termijn te beantwoorden en eventueel op korte termijn te handelen aangezien de No Impact Week al op 7 november van start gaat?

Zie het antwoord op vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de locoburgemeester,

mw. A.W.H. Bertram S. Dekker

Interessant voor jou

Raadsvragen Meldnummer LID op gemeentesite

Lees verder

Raadsvragen Kerstdorp en levende kerststal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer