Raads­vragen Meld­nummer LID op gemeen­tesite


Indiendatum: okt. 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een ingezonden stuk in De Posthoorn d.d. 29 september 2010 over “Jongeren schieten op vogels met buks” stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

In het bovengenoemde ingezonden stuk schrijft een bewoonster van de Waldeck Pyrmontkade dat jongens tussen de leeftijd van 6-8 jaar met een geladen luchtpistool bewust gericht op de vogels in de gracht aan het schieten waren. Vervolgens verzoekt zij de gemeente daar eens achteraan te gaan.

1. Bent u bekend met het ingezonden stuk “Jongeren schieten op vogels met buks” uit de Posthoorn van d.d. 29 september 2010?

2. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is dat mensen in de toekomst voortaan een melding doen bij de LID (Landelijke Inspectiedienst dierenbescherming oftewel de huidige dierenpolitie) van dergelijk wangedrag ten opzichte van dieren?

3. Veel mensen weten niet dat ze een melding kunnen doen van dierenmishandeling middels het meldnummer van de LID. Gezien de voorlichtingstaak naar haar burgers en de verzorgingsplicht naar de dieren in de gemeente toe kan de gemeente Den Haag hier een zeer belangrijke rol in spelen.
Zou u in dit kader op de gemeentelijke site een duidelijke verwijzing naar de site van de LID kunnen opnemen evenals het meldnummer van de LID dat men kan bellen in het geval van (vermoedens van) verstoord dierenwelzijn? Zo ja, op welke termijn?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: okt. 2010
Antwoorddatum: 6 okt. 2010

Den Haag, 2 november 2010
Inzake: meldnummer Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) op gemeentesite
De gemeenteraad
Het gemeenteraadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 5 oktober 2010 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met het ingezonden stuk “Jongeren schieten op vogels met buks”?
Ja.

2. Bent u met ons eens dat het wenselijk is dat mensen in de toekomst voortaan een melding doen bij
de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming oftewel de dierenpolitie) van dergelijk
wangedrag ten opzichte van dieren?
Ja.

3. Veel mensen weten niet dat ze een melding kunnen doen van dieren mishandeling middels het meldnummer van de LID. Gezien de voorlichtingstaak naar haar burgers en de verzorgingsplicht
naar de dieren in de gemeente toe kan de gemeente Den Haag hier een zeer belangrijke rol in spelen. Zou u op de gemeentelijke website een duidelijke verwijzing naar de site van de LID
kunnen opnemen evenals het meldnummer van de LID dat men kan bellen in geval van (vermoedens van) verstoord dierenwelzijn? Zo ja, op welke termijn?
Ja. Wij zijn bereid om vóór 1 januari 2011 een vermelding naar de website, alsmede het meldnummer van de LID op de gemeentelijke website op te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
G.J. Boot J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Aanvullende raadsvragen vuurwerkfestival

Lees verder

Raadsvragen over de No Impact Week

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer