Raads­vragen No Impact Week 2011


Indiendatum: okt. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In 2010 hebben ondergetekende Schriftelijke Vragen gesteld met betrekking tot No Impact Week (RIS 176170).
Gezien ook dit jaar weer een No Impact Week zal plaatsvinden en wel van 6 t/m 11 November a.s. stellen ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:


1. Is het college bereid om dit jaar, net zoals vorig jaar, aandacht te besteden aan No Impact Week door wederom hierover informatie te verspreiden via haar digitale and social media?

2. Is het college bereid om No Impact Week, in het kader van haar duurzaamheidsdoelstellingen, vanaf nu elk jaar onder de aandacht te brengen?

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 8 nov. 2011

De raadsleden de dames M.J.E. de Groot en J.S. Rambaran hebben op 11 oktober 2011 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In 2010 hebben ondergetekenden Schriftelijke Vragen gesteld met betrekking tot No Impact Week (RIS 176170). Gezien ook dit jaar weer een No Impact Week (www.noimpactweek.nl) zal plaatsvinden en wel van 6 t/m 11 november a.s. stellen ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Is het college bereid om dit jaar, net zoals vorig jaar, aandacht te besteden aan No Impact Week door wederom hierover informatie te verspreiden via haar digitale and social media?

Ja. Net als vorig jaar zal via internet (www.denhaag.nl) en Twitter aandacht worden besteed aan No Impact Week.

2. Is het college bereid om No Impact Week, in het kader van haar duurzaamheidsdoelstellingen, vanaf nu elk jaar onder de aandacht te brengen?

Ja, in ieder geval voor deze college-periode.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen over het aanmoedigen van de sportvisserij

Lees verder

Raadsvragen afhandeling sluiting stadsboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer