Raads­vragen over toenemend dierenleed


Indiendatum: mrt. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het AD van 4 maart 2011 staat een artikel over toenemend dierenleed.Het aantal gevallen van dierenmishandeling in de stad neemt toe.

1. Bent u bekend met bovengenoemd artikel?

2. De gemeente is verantwoordelijk voor zwervend aangetroffen dieren gedurende de eerste 14 dagen. Veel dieren worden, zo blijkt uit het artikel, verwaarloosd door hun eigenaar. De opvang van deze dieren kost extra veel geld omdat voor deze dieren vaak ook extra dierenartskosten moeten worden gemaakt.
Is het college met mij van mening dat het meer dan billijk is dat de dierenbeschermingsorganisaties ook voor deze dieren een financiële ondersteuning krijgen van de gemeente?

3. Sommige diereigenaren hebben te veel dieren in huis. In veel gevallen hebben deze eigenaren sociaal psychische problemen. Volgens de dierenbescherming komt het regelmatig voor dat zij de dieren weghalen bij de eigenaar die vervolgens binnen korte tijd weer nieuwe dieren aanschaft.
Is de gemeente bereid om deze mensen op sociaal en psychisch gebied hulp te verlenen om daarmee de problemen bij de oorsprong aan te pakken?

4. Is het college bereid om, in samenwerking met de Haagse Dierenbescherming, te zoeken naar mogelijkheden om het aantal gevallen van dierenmishandeling in de stad terug te dringen?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 29 mrt. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 4 maart 2011 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

In het AD van 4 maart 2011 staat een artikel over toenemend dierenleed. Het aantal gevallen van dierenmishandeling in de stad neemt toe.

1. Bent u bekend met bovengenoemd artikel?

Ja

2. De gemeente is verantwoordelijk voor zwervend aangetroffen dieren gedurende de eerste 14 dagen. Veel dieren worden, zo blijkt uit het artikel, verwaarloosd door hun eigenaar. De opvang van deze dieren kost extra veel geld omdat voor deze dieren vaak ook extra dierenartskosten moeten worden gemaakt. Is het college met mij van mening dat het meer dan billijk is dat de dierenbeschermingsorganisaties ook voor deze dieren een financiële ondersteuning krijgen van de gemeente?

Ja, het college vindt een goede medische verzorging van zwerfdieren die worden opgevangen belangrijk. De gemeente heeft met de Haagse Dierenbescherming en met de Dierenambulance Den Haag overeenkomsten gesloten voor de opvang en medische verzorging van zwerfdieren. Hiervoor ontvangen de genoemde organisaties een vergoeding.

3. Sommige diereigenaren hebben te veel dieren in huis. In veel gevallen hebben deze eigenaren sociaal psychische problemen. Volgens de dierenbescherming komt het regelmatig voor dat zij de
dieren weghalen bij de eigenaar die vervolgens binnen korte tijd weer nieuwe dieren aanschaft. Is de gemeente bereid om deze mensen op sociaal en psychisch gebied hulp te verlenen om daarmee de problemen bij de oorsprong aan te pakken?

Ja, burgers met sociaal medische problemen kunnen hulp krijgen van de GGD. Zo is er binnen de GGD een speciaal team actief dat hulp biedt bij hygiënische probleemsituaties, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ernstig vervuilde woning. Het team probeert de bewoners te motiveren om de woning schoon te maken. Zodra de woning is schoongemaakt wordt een nazorgplan opgesteld voor een periode van een jaar. Ook de omgang met huisdieren wordt hierin meegenomen. Daarnaast zijn er diverse andere programma’s waarbij in samenwerking met corporaties hulp wordt geboden aan huishoudens met problemen.

4. Is het college bereid om, in samenwerking met de Haagse Dierenbescherming, te zoeken naar mogelijkheden om het aantal gevallen van dierenmishandeling in de stad terug te dringen?

Nee, dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze taak is een bevoegdheid van het Rijk, zoals is vastgelegd in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De handhaving van de naleving hiervan is belegd bij de politie en een aantal landelijke organisaties zoals de Voedsel en Waren Autoriteit en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. De minister van Veiligheid en Justitie komt binnenkort met een voorstel voor de verdeling over het land van 500 extra politieagenten specifiek voor de aanpak van dierenmishandeling (animal cops). Het college wacht dit voorstel af.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Aanvullende Raadsvragen over Bijen

Lees verder

Aanvullende raadsvragen Mishandeling Konijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer