Schrif­te­lijke vervolg­vragen over oplaten ballonnen door College B&W


Indiendatum: 28 nov. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In antwoord (25 oktober j.l.) op eerder gestelde schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren (RIS 295117), geeft het college aan dat bij evenementen die de gemeente zelf organiseert, niet langer ballonnen worden opgelaten. Ook bij evenementen in de stad die niet door de gemeente worden georganiseerd, zoals bedrijfsopeningen, worden soms ballonnen opgelaten. Deze ballonnen belanden als afval op straat of in de natuur. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

Op de website van de gemeente Den Haag1 wordt aangegeven dat voor het oplaten van ballonnen geen vergunning is vereist. Er is geen informatie te vinden over de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen.

1. Is de gemeente bereid om mensen op de gemeentelijke website te informeren over de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen voor dieren, natuur en milieu en zo het gebruik te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

In een aantal gemeenten zijn ballonoplatingen niet toegestaan2 vanwege de schadelijke gevolgen voor dier, natuur en milieu. In de gemeente Zaanstad is bijvoorbeeld sinds 1 augustus 2016 een verbod om ballonnen op te laten opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeenten zoals Hoorn, Katwijk en Zutphen volgen het voorbeeld van Zaanstad en werken aan het aanpassen van de APV.

2. Is het college bereid het oplaten van ballonnen te verbieden door een verbod op te nemen in de APV? Zo nee, waarom niet?

3. Welke maatregelen gaat het college verder nemen om het oplaten van ballonnen door particulieren, organisaties en bedrijven in Den Haag te voorkomen? Graag een toelichting.

Christine Teunissen Partij voor de Dieren Den Haag


1 Bij de veelgestelde vragen en op de website:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ballonnen-vuurwerk-en-helikopterlanding-tijdens-evenement.htm
2 http://www.dieballongaatnietop.nl/gemeentelijke-aanpak/

Indiendatum: 28 nov. 2016
Antwoorddatum: 20 dec. 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 28 november 2016 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In antwoord (25 oktober j.l.) op eerder gestelde schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren (RIS 295117), geeft het college aan dat bij evenementen die de gemeente zelf organiseert, niet langer ballonnen worden opgelaten. Ook bij evenementen in de stad die niet door de gemeente worden georganiseerd, zoals bedrijfsopeningen, worden soms ballonnen opgelaten. Deze ballonnen belanden als afval op straat of in de natuur.

Op de website van de gemeente Den Haag wordt aangegeven dat voor het oplaten van ballonnen geen vergunning is vereist. Er is geen informatie te vinden over de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen.

1. Is de gemeente bereid om mensen op de gemeentelijke website te informeren over de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen voor dieren, natuur en milieu en zo het gebruik te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het vermelden van zaken die schadelijk zijn voor dieren, natuur en milieu om het gebruik er van te ontmoedigen, in dit geval de ballonnen, schept een precedent om dit voor allerhande andere zaken en onderwerpen ook te doen. Naast het feit dat het onmogelijk is om een uitputtende lijst samen te stellen is het ook voor het overzicht en gebruiksgemak van de website niet wenselijk.

In een aantal gemeenten zijn ballonoplatingen niet toegestaan vanwege de schadelijke gevolgen voor dier, natuur en milieu. In de gemeente Zaanstad is bijvoorbeeld sinds 1 augustus 2016 een verbod om ballonnen op te laten opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeenten zoals Hoorn, Katwijk en Zutphen volgen het voorbeeld van Zaanstad en werken aan het aanpassen van de APV.

2. Is het college bereid het oplaten van ballonnen te verbieden door een verbod op te nemen in de APV? Zo nee, waarom niet?

Nee. De gemeente heeft eerder aangegeven zelf geen ballonnen meer op te laten, maar wil dit niet algemeen verbieden. Een dergelijke maatregel is daarnaast in de praktijk moeilijk handhaafbaar.

3. Welke maatregelen gaat het college verder nemen om het oplaten van ballonnen door particulieren, organisaties en bedrijven in Den Haag te voorkomen? Graag een toelichting.

Het college is niet voornemens om aanvullende maatregelen te nemen. Het college geeft het goede voorbeeld door bij eigen evenementen geen ballonnen meer op te laten.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester
mw. A.W.H. BertramJ.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen 'Carnivoor? Geef het door!'

Lees verder

Schriftelijke vragen Installeren hybride lucht/water warmtepompen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer