Schrif­te­lijke vragen 'Carnivoor? Geef het door!'


Indiendatum: nov. 2016

Deze week is de documentaire Before the Flood van Leonardo DiCaprio verschenen, een film over klimaatverandering. een van de belangrijkste conclusies die wordt getrokken is dat consumptie van dierlijke producten een grote negatieve invloed heeft op klimaatverandering. Minder vlees, vis en zuivel eten is een effectief middel om het klimaatprobleem te beperken.

Het college heeft in reactie op onze eerdere verzoeken vegetarisch eten binnen de gemeentelijke organisatie te stimuleren herhaaldelijk aangegeven niet te willen tornen aan de keuzevrijheid om vlees te eten.

Het concept ‘Carnivoor? Geef het door’ van prof. Henriette Prast van de Universiteit Tilburg stimuleert mensen anders te eten, met behoud van keuzevrijheid. Op diners, congressen, symposia en andere bijeenkomsten waar eten wordt geserveerd, moeten dieetwensen zoals vegetarisch nu nog veelal van te voren worden doorgegeven. Bij het hanteren van het concept ‘Carnivoor? Geef het door’, wordt de standaard omgedraaid. Wie geen wensen heeft doorgegeven, krijgt een maaltijd zonder vlees of vis. In dit systeem behoudt iedereen maximale keuzevrijheid om vlees te eten.

1. Hoeveel bijeenkomsten, congressen, diners, borrels, symposia en vergaderingen organiseert de gemeente per jaar waar eten wordt geserveerd? Graag een specificering naar maaltijden en hapjes.

2. Is bekend hoeveel vlees en vis (in kg.) bij deze bijeenkomsten wordt geserveerd? Zo ja, hoeveel? Zo nee, is het college bereid dit in kaart te brengen?

3. Is het college bekend met het concept ‘Carnivoor, geef het door’?

4. Is het college bereid dit concept toe te passen op bijeenkomsten die de gemeente zelf (mede) organiseert? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 7 nov. 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 7 november 2016 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Deze week is de documentaire Before the flood van Leonardo DiCaprio verschenen, een film over klimaatverandering. een van de belangrijkste conclusies die wordt getrokken is dat consumptie van dierlijke producten een grote negatieve invloed heeft op klimaatverandering. Minder vlees, vis en zuivel eten is een effectief middel om het klimaatprobleem te beperken. Het college heeft in reactie op onze eerdere verzoeken vegetarisch eten binnen de gemeentelijke organisatie te stimuleren herhaaldelijk aangegeven niet te willen tornen aan de keuzevrijheid om vlees te eten. Het concept ‘Carnivoor? Geef het door’ van prof. Henriette Prast van de Universiteit Tilburg stimuleert mensen anders te eten, met behoud van keuzevrijheid. Op diners, congressen, symposia en andere bijeenkomsten waar eten wordt geserveerd, moeten dieetwensen zoals vegetarisch nu nog veelal van te voren worden doorgegeven. Bij het hanteren van het concept ‘Carnivoor? Geef het door’, wordt de standaard omgedraaid. Wie geen wensen heeft doorgegeven, krijgt een maaltijd zonder vlees of vis.
In dit systeem behoudt iedereen maximale keuzevrijheid om vlees te eten.

1. Hoeveel bijeenkomsten, congressen, diners, borrels, symposia en vergaderingen organiseert de gemeente per jaar waar eten wordt geserveerd? Graag een specificering naar maaltijden en hapjes.

Dit is op dit moment niet bekend.

2. Is bekend hoeveel vlees en vis (in kg.) bij deze bijeenkomsten wordt geserveerd? Zo ja, hoeveel? Zo nee, is het college bereid dit in kaart te brengen?

Zie vraag 1. Dit inzichtelijk maken zou veel werk zijn. Het college kiest om deze capaciteit en financiële middelen op andere zaken in te zetten

3. Is het college bekend met het concept ‘Carnivoor, geef het door’?

Ja.

4. Is het college bereid dit concept toe te passen op bijeenkomsten die de gemeente zelf (mede) organiseert? Zo nee, waarom niet?

Het concept vindt het college een sympathiek idee. Het concept wordt intern onder de aandacht gebracht. Het staat een afdeling, dienst of mensen vrij om deze manier van organiseren van een evenement op te pakken.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen