Schrif­te­lijke vragen Bewoners Zorgvliet solidair met Oekraïne


Indiendatum: 27 okt. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bewoners van de ambassadewijk Zorgvliet komen in actie voor Oekraïne. De bewoners hebben het plan opgevat om een naamloos voet- en fietspad langs de Russische ambassade te dopen tot 'Slava Oekraini pad' (‘leve Oekraïne). Dit om solidariteit te tonen met Oekraïne. De gemeente is ingelicht over de plannen, maar is tot dusver nog zonder reactie gebleven en dat terwijl de oorlog nog steeds doorgaat.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1.Is het college bekend met dit initiatief?

2. Wat voor acties heeft het college ondernomen richting de initiatiefnemers en met het initiatief?

3. Is het college alsnog bereid om op zeer korte termijn in contact te treden met de initiatiefnemers? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe staat het college tegenover het idee van de buurtbewoners om een naamloos pad zonder kadastrale woningen een benaming te geven en zo solidariteit te tonen met Oekraïne?

5. Is het college bereid om op korte termijn werk te maken van dit initiatief van de bewoners? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit

Partij voor de DierenIndiendatum: 27 okt. 2022
Antwoorddatum: 18 jan. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 27 oktober 2022 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter

van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bewoners van de ambassadewijk Zorgvliet komen in actie voor Oekraïne. De bewoners hebben het plan opgevat om een naamloos voet- en fietspad langs de Russische ambassade te dopen tot 'Slava Oekraini pad' (‘leve Oekraïne). Dit om solidariteit te tonen met Oekraïne. De gemeente is ingelicht over de plannen, maar is tot dusver nog zonder reactie gebleven en dat terwijl de oorlog nog steeds doorgaat.

1. Is het college bekend met dit initiatief?

Ja

2. Wat voor acties heeft het college ondernomen richting de initiatiefnemers en met het initiatief?

Er is contact opgenomen met de initiatiefnemers

3. Is het college alsnog bereid om op zeer korte termijn in contact te treden met de initiatiefnemers? Zo nee, waarom niet?

Ja

4. Hoe staat het college tegenover het idee van de buurtbewoners om een naamloos pad zonder kadastrale woningen een benaming te geven en zo solidariteit te tonen met Oekraïne?

Hoewel het college uiteraard van mening is dat het een goede zaak is om solidariteit te tonen met de afschuwelijke situatie in Oekraïne is het staand beleid om geen vrij liggende fietspaden van een naam te voorzien. En het genoemde fietspad is een vrij liggend fietspad.

5. Is het college bereid om op korte termijn werk te maken van dit initiatief van de bewoners? Zo nee, waarom niet?

Het college beschouwt een vernoeming van het ‘Slava Oekraini pad’ niet als een geschikte manier om solidariteit te tonen met Oekraïne, vanwege het genoemde bezwaar in de beantwoording van vraag 4.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen