Schrif­te­lijke vragen Bomen op de kaart


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het initiatief “Bomen op de kaart” beoogt alle Nederlandse bomen op één centrale kaart te verzamelen. De initiatiefnemer beoogt individuele bomen te koppelen aan informatie over culturele waarde, natuurwaarde en/of beheersinformatie. Zo ontstaat een langjarig en openbaar toegankelijk archief van informatie per boom, dat bewonersbetrokkenheid bevordert. Hoewel de gemeente informatie over bomen in Den Haag al openbaar op een online kaart[1] en op een app aanbiedt, kan “Bomen op de kaart” vanwege deze factoren mogelijk toegevoegde waarde bieden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Is het college bekend met het initiatief “Bomen op de kaart”[2]?
  • 2) Is het college bereid in gesprek te treden met de initiatiefnemer van “Bomen op de kaart” om na te gaan of de gemeente mee kan doen met dit initiatief?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] http://geoportaal-ddh.opendata.arcgis.com/

[2] https://www.bomenopdekaart.nl/bomenopdekaart.nl/