Schrif­te­lijke vragen Bomen op de kaart


Indiendatum: jan. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het initiatief “Bomen op de kaart” beoogt alle Nederlandse bomen op één centrale kaart te verzamelen. De initiatiefnemer beoogt individuele bomen te koppelen aan informatie over culturele waarde, natuurwaarde en/of beheersinformatie. Zo ontstaat een langjarig en openbaar toegankelijk archief van informatie per boom, dat bewonersbetrokkenheid bevordert. Hoewel de gemeente informatie over bomen in Den Haag al openbaar op een online kaart[1] en op een app aanbiedt, kan “Bomen op de kaart” vanwege deze factoren mogelijk toegevoegde waarde bieden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Is het college bekend met het initiatief “Bomen op de kaart”[2]?
  • 2) Is het college bereid in gesprek te treden met de initiatiefnemer van “Bomen op de kaart” om na te gaan of de gemeente mee kan doen met dit initiatief?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] http://geoportaal-ddh.opendata.arcgis.com/

[2] https://www.bomenopdekaart.nl/bomenopdekaart.nl/

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 5 feb. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 9 januari 2019 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het initiatief “Bomen op de kaart” beoogt alle Nederlandse bomen op één centrale kaart te verzamelen. De initiatiefnemer beoogt individuele bomen te koppelen aan informatie over culturele waarde, natuurwaarde en/of beheersinformatie. Zo ontstaat een langjarig en openbaar toegankelijk archief van informatie per boom, dat bewonersbetrokkenheid bevordert. Hoewel de gemeente informatie over bomen in Den Haag al openbaar op een online kaart en op een app aanbiedt, kan “Bomen op de kaart” vanwege deze factoren mogelijk toegevoegde waarde bieden.

1. Is het college bekend met het initiatief “Bomen op de kaart”?

Ja.

2. Is het college bereid in gesprek te treden met de initiatiefnemer van “Bomen op de kaart” om na te gaan of de gemeente mee kan doen met dit initiatief?

Zoals u al schrijft, biedt de gemeente Den Haag informatie over de Haagse straatbomen aan via de Haagse Bomen App. Daarnaast wordt de bomendata die hiervoor worden gebruikt ook beschikbaar gesteld als open data en zijn daardoor voor iedereen te gebruiken die een initiatief zoals bijvoorbeeld “Bomen op de Kaart” start. De Haagse bomendata worden ook beschikbaar gesteld aan het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie (BGT) waardoor deze data eveneens vrij beschikbaar zijn voor gebruik. De Haagse bomendata worden laagdrempelig aangeboden om juist dit soort initiatieven te faciliteren. Het college is bereid om in contact te treden met de initiatiefnemer.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke