Schrif­te­lijke vragen Gebruik van dieren bij acti­vi­teiten


Indiendatum: 19 okt. 2022


Schriftelijke vragen: Gebruik van dieren bij activiteiten

Indieners: Robin Smit, Partij voor de Dieren

Datum: 19 oktober 2022

Aan de voorzitter,

Bewoners van zorginstelling De Brug, onderdeel van Rudolf Steiner, hebben bezoek gekregen van verschillende dieren. De activiteit was georganiseerd op het voorplein, waarbij een kleine ruimte was voor lama's, landbouwhuisdieren, een mand met konijnen en een mand met puppies. Bij de Partij voor de Dieren zijn over deze activiteiten klachten gekomen over het dierenwelzijn van de aanwezige dieren. Zo zouden de puppies bij de konijnen in de mand zijn gesprongen. Ook zou de activiteit zijn uitgevoerd door een bedrijf waar al vele misstanden bij zijn geconstateerd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit de volgende vragen:

Vragen n.a.v. Artikel:

  1. Is het college bekend met de activiteit die is georganiseerd bij instelling De Brug?
  2. Kan het college bevestigen dat het ingehuurde bedrijf Bert's Animal Verhuur is geweest? Zo ja, wat vindt het college dat zo'n partij actief is geweest in de stad waarbij in het beleid de vijf vrijheden van Brambell als uitgangspunten zijn vastgelegd?
  3. Is het college bekend met de misstanden die al langer spelen bij dit dierenbedrijf?
  4. Is het bij het college bekend dat genoemd bedrijf geen dieren meer mag verhuren?
  5. Kan het college aangeven hoe tijdens het evenement, is toegezien op het waarborgen van het dierenwelzijn van de dieren die zijn gebruikt?
  6. Is het college bereid om melding te maken van dierverwaarlozing bij de aangewezen instanties over die dierenbedrijf? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren heeft in het verleden een initiatiefvoorstel DierEnZorg ingediend om meer aandacht te besteden aan dieren die voor zorgdoeleinden worden ingezet.

  1. Kan het college toelichten hoe zorginstellingen verder worden geïnformeerd om dierenwelzijn te waarborgen bij die interventies in de zorg?
  2. Hoe wordt ervoor gezorgd om de kans te verkleinen dat dit soort organiserende dierenbedrijven, die niet het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid volgen, actief zijn in de gemeentegrenzen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren