Schrif­te­lijke vragen Gokken met reclame


Indiendatum: 25 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het kabinet heeft bekendgemaakt ongerichte reclame voor aanbieders van online kansspelen te willen verbieden. Zij mogen vanaf volgend jaar geen reclame meer in de openbare ruimte maken. Verder heeft de gemeente aangekondigd in het ADO-stadion reclame te maken om te wijzen op de gevolgen van gokreclame.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Vindt het college het wenselijk dat ongerichte reclame voor online kansspelen per 1 januari wordt verboden?

2. Vindt het college dat alle reclame voor kansspelen moet worden verboden?

3. Wat vindt het college ervan dat sportsponsoring eerst wordt uitgezonderd?

4. Gaat het college een zienswijze naar voren brengen ten aanzien van dit voorgenomen besluit?

Tijdens de discussie over het aan banden leggen van fossiele reclame is door het college aangegeven dat een verbod zou kunnen zorgen voor een lagere afdracht. Dit betoog was gebaseerd op een bepaling in sommige contracten dat indien als gevolg van nieuwe wet- en/of regelgeving commerciële of financiële voorwaarden ingrijpend veranderen dit zou kunnen leiden tot een gesprek over aanpassing van voorwaarden.

5. Kan het college aangeven wat de gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten (via de afdracht) zijn van een verbod op gokreclame? Wat zijn specifiek de gevolgen van dit verbod op de afdrachten uit het contract dat via de Metropoolregio dit jaar is gesloten?

6. Als deze wijziging zou leiden tot een lagere afdracht uit welk begrotingsprogramma wordt dit gedekt?

7. Gaat het college over deze regelgevende wijziging in overleg treden met de reclame-exploitanten?

8. Indien het college in overleg treedt met reclame-exploitanten gaat het college dan ook andere mogelijke verboden meenemen? Zo ja, wat is haar inzet op dit gebied?

De wethouder buitenruimte maakte deze maand bekend dat op reclameborden in het ADO-stadion een boodschap komt met als doel gokverslaving tegen te gaan.

9. Moet de gemeente betalen voor deze boodschap? Zo ja, wat zijn de kosten die de gemeente hiervoor maakt en uit welk programma wordt dit bekostigd?

10. Op basis van welke beleidsstuk en/of met welke reden wordt specifiek voor gokken gekozen om zelf reclameruimte te gebruiken die wijst op de negatieve gevolgen van een verslaving?

11. Wordt deze boodschap getoond tegelijkertijd met gokreclame, bijvoorbeeld onder de reclame, of is het apart ingekochte reclame?

12. In hoeverre heeft het college geanalyseerd of reclame maken met als boodschap om iets minder te doen (bijvoorbeeld door waarschuwing voor verslavende effecten) naast reclame waarin wordt opgeroepen iets meer te doen effectief is? Op basis waarvan wordt dit gezien als effectief beleidsinstrument?

13. Is het college van plan om gegeven de negatieve effecten van fossiele uitstoot op de gezondheid van de leefomgeving in Den Haag ook reclameruimte te gebruiken met boodschappen die wijzen op negatieve gevolgen van reclame door fossiele bedrijven?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 jul. 2022
Antwoorddatum: 6 sep. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 21 juli 2022 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het kabinet heeft bekendgemaakt ongerichte reclame voor aanbieders van online kansspelen te willen verbieden. Zij mogen vanaf volgend jaar geen reclame meer in de openbare ruimte maken. Verder heeft de gemeente aangekondigd in het ADO-stadion reclame te maken om te wijzen op de gevolgen van gokreclame.

1. Vindt het college het wenselijk dat ongerichte reclame voor online kansspelen per 1 januari wordt verboden?
Ja, zoals ook gesteld in de beantwoording op de schriftelijke vragen ‘Gokreclames maken geen kans’ (RIS310876) en “Maak ADO geen speelbal van de gokindustrie”(RIS311926) is het college gemotiveerd om te voorkomen dat Haagse jongeren en kwetsbare Hagenaars gokverslaafd raken. Een verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen vinden wij dan ook wenselijk.

2. Vindt het college dat alle reclame voor kansspelen moet worden verboden?
Hierin volgen wij het landelijk beleid. Zie ook bij antwoord 1 genoemde eerdere beantwoording
schriftelijke vragen.

3. Wat vindt het college ervan dat sportsponsoring eerst wordt uitgezonderd?
Hierin volgen wij het landelijk beleid. Zie ook bij antwoord 1 genoemde eerdere beantwoording
schriftelijke vragen.

4. Gaat het college een zienswijze naar voren brengen ten aanzien van dit voorgenomen besluit?
Nee, wij volgen het landelijk beleid.

Tijdens de discussie over het aan banden leggen van fossiele reclame is door het college aangegeven dat een verbod zou kunnen zorgen voor een lagere afdracht. Dit betoog was gebaseerd op een bepaling in sommige contracten dat indien als gevolg van nieuwe wet- en/of regelgeving commerciële of financiële voorwaarden ingrijpend veranderen dit zou kunnen leiden tot een gesprek over aanpassing van voorwaarden.

5. Kan het college aangeven wat de gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten (via de afdracht) zijn van een verbod op gokreclame? Wat zijn specifiek de gevolgen van dit verbod op de afdrachten uit het contract dat via de Metropoolregio dit jaar is gesloten?
Het betreft hier landelijke regelgeving, de gemeente heeft daar geen invloed op en beide partijen
dienen de landelijke regelgeving te volgen. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor de afdracht.

6. Als deze wijziging zou leiden tot een lagere afdracht uit welk begrotingsprogramma wordt dit gedekt?
Zie de beantwoording op vraag 5.

7. Gaat het college over deze regelgevende wijziging in overleg treden met de reclame-exploitanten?
Nee, zie de beantwoording op vraag 5.

8. Indien het college in overleg treedt met reclame-exploitanten gaat het college dan ook andere mogelijke verboden meenemen? Zo ja, wat is haar inzet op dit gebied?
Nee, zie de beantwoording op vraag 5.

De wethouder buitenruimte maakte deze maand bekend dat op reclameborden in het ADO-stadion een boodschap komt met als doel gokverslaving tegen te gaan.

9. Moet de gemeente betalen voor deze boodschap? Zo ja, wat zijn de kosten die de gemeente hiervoor maakt en uit welk programma wordt dit bekostigd?
Nee, de gemeente heeft met ADO Den Haag afspraken over de inzet van de LED-reclameboarding. Op basis hiervan kan tijdens iedere wedstrijd vier keer 30 seconden informatie op de reclameboarding worden gezet. De presentatie van de door het Trimbosinstituut ontwikkelde tekst “Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+” past hierbinnen.

10. Op basis van welke beleidsstuk en/of met welke reden wordt specifiek voor gokken gekozen om zelf reclameruimte te gebruiken die wijst op de negatieve gevolgen van een verslaving?
Bij de beantwoording schriftelijke vragen RIS311926 hebben wij bij antwoord 3 al verwezen naar het gemeentelijk actieprogramma preventie 2020-2023 en onze inzet op de preventie van gokverslaving.

11. Wordt deze boodschap getoond tegelijkertijd met gokreclame, bijvoorbeeld onder de reclame, of is het apart ingekochte reclame?
Zie de beantwoording op vraag 9. Deze boodschap staat los van het tonen van gokreclame.

12. In hoeverre heeft het college geanalyseerd of reclame maken met als boodschap om iets minder te doen (bijvoorbeeld door waarschuwing voor verslavende effecten) naast reclame waarin wordt opgeroepen iets meer te doen effectief is? Op basis waarvan wordt dit gezien als effectief beleidsinstrument?
We vinden het belangrijk dat gokverslaving, en andere verslavingen, effectief worden aangepakt.
Daarvoor is niet één beleidsinstrument voldoende (zoals het tonen van een boodschap op de
reclameboarding), maar gaat het om een mix van beleidsinstrumenten. Dit bestaat uit voorlichting en educatie (verslavingspreventie) en daarnaast signalering, advies en ondersteuning door professionals. Tevens richten we ons op maatregelen in de fysieke en sociale omgeving en regelgeving en handhaving. In dit kader is onder andere voor het tonen van een boodschap op de reclameboarding tijdens wedstrijden gekozen. Dit is een haalbare optie om een tegengeluid te tonen binnen de bestaande (financiële) mogelijkheden.
Daarnaast is het plaatsen van de tekst in het ADO stadion in nauw overleg met het Trimbos instituut gedaan. Het Trimbosinstituut is een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut op het terrein van preventie van verslaving. De getoonde boodschap “Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+” is door dit instituut ontwikkeld.

13. Is het college van plan om gegeven de negatieve effecten van fossiele uitstoot op de gezondheid van de leefomgeving in Den Haag ook reclameruimte te gebruiken met boodschappen die wijzen op negatieve gevolgen van reclame door fossiele bedrijven?
Het college is dit niet van plan.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
Ilma Merx Jan van Zanen