Schrif­te­lijke vragen Gokken met reclame


Indiendatum: 25 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het kabinet heeft bekendgemaakt ongerichte reclame voor aanbieders van online kansspelen te willen verbieden. Zij mogen vanaf volgend jaar geen reclame meer in de openbare ruimte maken. Verder heeft de gemeente aangekondigd in het ADO-stadion reclame te maken om te wijzen op de gevolgen van gokreclame.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Vindt het college het wenselijk dat ongerichte reclame voor online kansspelen per 1 januari wordt verboden?

2. Vindt het college dat alle reclame voor kansspelen moet worden verboden?

3. Wat vindt het college ervan dat sportsponsoring eerst wordt uitgezonderd?

4. Gaat het college een zienswijze naar voren brengen ten aanzien van dit voorgenomen besluit?

Tijdens de discussie over het aan banden leggen van fossiele reclame is door het college aangegeven dat een verbod zou kunnen zorgen voor een lagere afdracht. Dit betoog was gebaseerd op een bepaling in sommige contracten dat indien als gevolg van nieuwe wet- en/of regelgeving commerciële of financiële voorwaarden ingrijpend veranderen dit zou kunnen leiden tot een gesprek over aanpassing van voorwaarden.

5. Kan het college aangeven wat de gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten (via de afdracht) zijn van een verbod op gokreclame? Wat zijn specifiek de gevolgen van dit verbod op de afdrachten uit het contract dat via de Metropoolregio dit jaar is gesloten?

6. Als deze wijziging zou leiden tot een lagere afdracht uit welk begrotingsprogramma wordt dit gedekt?

7. Gaat het college over deze regelgevende wijziging in overleg treden met de reclame-exploitanten?

8. Indien het college in overleg treedt met reclame-exploitanten gaat het college dan ook andere mogelijke verboden meenemen? Zo ja, wat is haar inzet op dit gebied?

De wethouder buitenruimte maakte deze maand bekend dat op reclameborden in het ADO-stadion een boodschap komt met als doel gokverslaving tegen te gaan.

9. Moet de gemeente betalen voor deze boodschap? Zo ja, wat zijn de kosten die de gemeente hiervoor maakt en uit welk programma wordt dit bekostigd?

10. Op basis van welke beleidsstuk en/of met welke reden wordt specifiek voor gokken gekozen om zelf reclameruimte te gebruiken die wijst op de negatieve gevolgen van een verslaving?

11. Wordt deze boodschap getoond tegelijkertijd met gokreclame, bijvoorbeeld onder de reclame, of is het apart ingekochte reclame?

12. In hoeverre heeft het college geanalyseerd of reclame maken met als boodschap om iets minder te doen (bijvoorbeeld door waarschuwing voor verslavende effecten) naast reclame waarin wordt opgeroepen iets meer te doen effectief is? Op basis waarvan wordt dit gezien als effectief beleidsinstrument?

13. Is het college van plan om gegeven de negatieve effecten van fossiele uitstoot op de gezondheid van de leefomgeving in Den Haag ook reclameruimte te gebruiken met boodschappen die wijzen op negatieve gevolgen van reclame door fossiele bedrijven?

Robert Barker
Partij voor de Dieren