Schrif­te­lijke vragen invoeren ja-jasticker in Den Haag na rech­ter­lijke uitspraak


Indiendatum: nov. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De ja-jasticker mag per 1 januari 2018 in Amsterdam worden ingevoerd. Dat staat in het vonnis van de rechtbank van Amsterdam, die vandaag uitspraak deed. De gemeente Amsterdam mag volgens de rechter bepalen dat vanaf 2018 alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen die hier met een sticker op hun brievenbus om vragen. Op dit moment mogen reclamefolders overal bezorgd worden met uitzondering van huishoudens met een nee-nee of nee-ja sticker. Dat leidt tot veel ongewenste reclame op de deurmat en daarmee tot papierverspilling. Met het nieuwe opt-insysteem kan alleen al in Amsterdam jaarlijks 1,8 miljoen kilo aan papier worden bespaard.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de uitspraak van de rechter waarin wordt geoordeeld dat de Gemeente Amsterdam de ja-jasticker mag invoeren?[1] En is het college bekend met het bericht dat de Gemeente Amsterdam dit systeem tegen ongewenst reclamedrukwerk per 1 januari 2018 gaat invoeren?[2]

2. Het college heeft in antwoord op eerdere schriftelijke vragen (RIS294020 en RIS294020) aangegeven dat het tot invoering van de ja-jasticker wil overgaan zodra Amsterdam een juridisch houdbare lijn heeft ontwikkeld. Dit moest blijken uit de rechtszaak die de reclamebranche tegen de gemeente Amsterdam heeft aangespannen.

Gaat het college over op het invoeren van de ja-jasticker in Den Haag, nu uit het oordeel van de rechter blijkt dat er geen juridische bezwaren zijn tegen de invoering ervan? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Anne Toeters
D66
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Lobke Zandstra
PvdA

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Gerwin van Vulpen
Haagse Stadspartij

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8565

[2] https://nos.nl/artikel/2204062-amsterdam-mag-ja-ja-stickers-invoeren-om-folders-terug-te-dringen.html

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 20 dec. 2017

De raadsleden mevrouw Teunissen, mevrouw Toeters, mevrouw Zandstra en de heren Grinwis, Kapteijns en Van Vulpen hebben op 24 november 2017 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De ja-ja sticker mag per 1 januari 2018 in Amsterdam worden ingevoerd. Dat staat in het vonnis van de rechtbank van Amsterdam, die vandaag uitspraak deed. De gemeente Amsterdam mag volgens de rechter bepalen dat vanaf 2018 alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen die hier met een sticker op hun brievenbus om vragen. Op dit moment mogen reclamefolders overal bezorgd worden met uitzondering van huishoudens met een nee-nee of nee-ja sticker. Dat leidt tot veel ongewenste reclame op de deurmat en daarmee tot papierverspilling. Met het nieuwe opt-insysteem kan alleen al in Amsterdam jaarlijks 1,8 miljoen kilo aan papier worden bespaard.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de uitspraak van de rechter waarin wordt geoordeeld dat de Gemeente Amsterdam de ja-ja sticker mag invoeren? En is het college bekend met het bericht dat de Gemeente Amsterdam dit systeem tegen ongewenst reclamedrukwerk per 1 januari 2018 gaat invoeren?

Ja. Het college is bekend met de uitspraak van de rechter en met het bericht dat Amsterdam de ja-ja sticker per 1 januari 2018 gaat invoeren.

2. Het college heeft in antwoord op eerdere schriftelijke vragen (RIS294020 en RIS294020) aangegeven dat het tot invoering van de ja-ja sticker wil overgaan zodra Amsterdam een juridisch houdbare lijn heeft ontwikkeld. Dit moest blijken uit de rechtszaak die de reclamebranche tegen de gemeente Amsterdam heeft aangespannen.

Gaat het college over op het invoeren van de ja-ja sticker in Den Haag, nu uit het oordeel van de rechter blijkt dat er geen juridische bezwaren zijn tegen de invoering ervan? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

In mei 2016 hebben wij in antwoord op eerdere vragen over dit onderwerp (RIS 294020) gesteld dat wij tot invoering van de ja-ja sticker willen overgaan zodra Amsterdam een juridisch houdbare lijn heeft ontwikkeld. Nu de rechter heeft geoordeeld dat de door Amsterdam gekozen lijn correct is, willen wij in het eerste kwartaal van 2018 een voorstel voor de mogelijkheden om over te gaan tot invoering van een vergelijkbaar systeem in Den Haag aan de gemeenteraad voorleggen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Koen de Snoo Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen uitzondering opruimplicht voor hondenbezitters met een beperking

Lees verder

Schriftelijke vragen medici slaan alarm over gevaar scooters en brommers voor gezondheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer