Schrif­te­lijke vragen myste­rieuze verdwijning zwanen­paren in Den Haag 


Indiendatum: jun. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Recent zijn in Den Haag een aantal zwanenparen op mysterieuze wijze verdwenen. De Knobbelzwanenringgroep Haaglanden doet sinds 2014 onderzoek naar de zwanen in de regio Haaglanden. Niet alleen de leden van de ringroep valt de vermissing van de zwanenparen op, maar ook bij buurtbewoners. Zo is door een buurtbewoner gezien dat mannen met netten de zwanen vingen. Zwanen zijn geen vogels die zomaar van hun vertrouwde plek vertrekken, zeker niet als ze jongen hebben.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving “Mysterieuze verdwijning van zwanen in Den Haag”?[1]

Inmiddels is de Dierenpolitie op de hoogte gesteld van de verdwenen zwanen. Vogelbeschermers hebben de fractie van de Partij voor de Dieren laten weten dat soortgelijke verdwijningen van zwanen vorig jaar ook al gaande was in het Westland.

2. Is het bekend of er inmiddels meer zwanenparen op mysterieuze wijze zijn verdwenen?

3. Is het college bereid om de handhavers in de openbare ruimte erop te attenderen dat zij alerter moeten zijn op de zwanen in de Haagse wateren, omdat de laatste weken zwanen op mysterieuze wijze zijn verdwenen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,


Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/3441044/Mysterieuze-verdwijning-van-zwanen-in-Den-Haag

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 15 jun. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 15 juni 2017 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Recent zijn in Den Haag een aantal zwanenparen op mysterieuze wijze verdwenen. De Knobbelzwanenringgroep Haaglanden doet sinds 2014 onderzoek naar de zwanen in de regio Haaglanden. Niet alleen de leden van de ringroep valt de vermissing van de zwanenparen op, maar ook bij buurtbewoners. Zo is door een buurtbewoner gezien dat mannen met netten de zwanen vingen. Zwanen zijn geen vogels die zomaar van hun vertrouwde plek vertrekken, zeker niet als ze jongen hebben.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving “Mysterieuze verdwijning van zwanen in Den Haag”?

Ja.

Inmiddels is de Dierenpolitie op de hoogte gesteld van de verdwenen zwanen. Vogelbeschermers hebben de fractie van de Partij voor de Dieren laten weten dat soortgelijke verdwijningen van zwanen vorig jaar ook al gaande was in het Westland.

2. Is het bekend of er inmiddels meer zwanenparen op mysterieuze wijze zijn verdwenen?

Navraag bij de Knobbelzwanenringgroep Haaglanden leert dat het aantal paren dat verdwenen is gelukkig beperkt is. Men mist momenteel twee paar volwassen knobbelzwanen, beide met een onbekend aantal jongen. Beide vermissingen zijn bij de Knobbelzwanenringgroep gemeld. Daarnaast zijn er nog berichten dat er twee andere koppels verdwenen zouden zijn. De vermissing van de twee extra verdwenen koppels heeft de Knobbelzwanenringgroep echter niet bevestigd kunnen krijgen.

3. Is het college bereid om de handhavers in de openbare ruimte erop te attenderen dat zij alerter moeten zijn op de zwanen in de Haagse wateren, omdat de laatste weken zwanen op mysterieuze wijze zijn verdwenen? Zo nee, waarom niet?

Ja, de gemeentelijke handhavers zullen worden geattendeerd hier alert op te zijn, voor zover zij niet al op de hoogte zijn van deze feiten.

Het college van burgemeester en wethouders,

de locosecretaris,
de locoburgemeester,
Lia Kroon Saskia Bruines

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inspreken gemeente Den Haag bij hoorzitting RTHA

Lees verder

Schriftelijke vragen Ja-jasticker in Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer