Schrif­te­lijke vragen onderzoek naar vleer­muizen in en rond voormalig minis­terie SZW


Indiendatum: 8 nov. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het pand van voormalig ministerie van SZW, aan de Anna van Hannoverstraat 4, staat aan de vooravond van een verbouwing. In december 2015 heeft er een ecologische Quickscan plaatsgevonden. Uit deze Quickscan is naar voren gekomen dat er nader onderzoek moest komen conform het ‘protocol vleermuizen inventariseren’, omdat er vleermuizen zouden kunnen verblijven.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het advies uit de Quickscan dat een aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van de vleermuizen moet worden uitgevoerd?
  2. Is bij het college bekend of inmiddels aanvullend onderzoek met behulp van het ‘protocol vleermuizen inventariseren’ heeft plaatsgevonden? Zo ja, kunnen deze resultaten aan de gemeenteraad worden toegezonden? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid indien het onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden, dit onderzoek uit te laten voeren en tot het resultaat van het onderzoek en vervolgstappen bekend zijn niet aan te vangen met bouwactiviteiten in en rond het ministerie? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: 8 nov. 2017
Antwoorddatum: 19 dec. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 8 november 2017 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het pand van voormalig ministerie van SZW, aan de Anna van Hannoverstraat 4, staat aan de vooravond van een verbouwing. In december 2015 heeft er een ecologische Quickscan plaatsgevonden. Uit deze Quickscan is naar voren gekomen dat er nader onderzoek moest komen conform het ‘protocol vleermuizen inventariseren’, omdat er vleermuizen zouden kunnen verblijven.

1. Is het college bekend met het advies uit de Quickscan dat een aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van de vleermuizen moet worden uitgevoerd?

Ja. De Quickscan is uitgevoerd door de eigenaar MRP SoZa ten behoeve van de (gedeeltelijke) transformatie van het gebouw naar 175 onzelfstandige wooneenheden.

2. Is bij het college bekend of inmiddels aanvullend onderzoek met behulp van het ‘protocol vleermuizen inventariseren’ heeft plaatsgevonden? Zo ja, kunnen deze resultaten aan de gemeenteraad worden toegezonden? Zo nee, waarom niet?

Ja, er heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden. De resultaten kunt u lezen in het bijgevoegde onderzoek.

3. Is het college bereid indien het onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden, dit onderzoek uit te laten voeren en tot het resultaat van het onderzoek en vervolgstappen bekend zijn niet aan te vangen met bouwactiviteiten in en rond het ministerie? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
Koen de Snoo Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Ad-hocregelgeving door Omgevingswet

Lees verder

Schriftelijke vragen Openbare ruimte in centrumwijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer