Schrif­te­lijke vragen over dieren­handel in Den Haag


Indiendatum: jul. 2014

De landelijke wetgeving in het Besluit Houders van Dieren verbindt regels aan de handel in honden en katten. De landelijke instanties Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de Dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zien toe op die wetgeving. Het Openbaar Ministerie gaat over het onderwerp illegale dierenhandel. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving over de aanhouding van een persoon die verdacht wordt van illegale dierenhandel, van wie 28 pups in beslag zijn genomen, waarvan een aantal pups zijn geëuthanaseerd vanwege slechte gezondheidstoestand? [1]


In de illegale hondenhandel wordt gefraudeerd met hondenpaspoorten, identificatiechips en inentingen. Het achterhalen van de herkomst van de chips kan leiden tot een groter netwerk.

2. Kan het college aangeven hoe de verdachte aan de chips is gekomen die hij vermoedelijk zelf bij de dieren heeft geplaatst?


In juni 2013 heeft de Partij voor de Dieren informele vragen gesteld aan de burgemeester over dierenhandel naar aanleiding van berichtgeving over een verdachte dierenhandelaar in Den Haag. [2] De partij heeft gevraagd of de burgemeester zich in de “Haagse driehoek” hard wil maken voor strengere straffen omtrent illegale dierenhandel. In de beantwoording op 26 november geeft de burgemeester aan dat hij het onderwerp in de driehoek onder de aandacht heeft gebracht. [3]

3. Heeft de agendering van illegale dierenhandel bij de driehoek geleid tot concrete maatregelen? Zo ja, welke,? Zo neen, waarom niet?

4. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat de gemeente Den Haag een taak heeft in het voorkomen van illegale handel in dieren? Zo neen, waarom niet?

5. Is het college bereid om dierenhandel opnieuw in de driehoek onder de aandacht te brengen en te pleiten voor het formuleren van een plan van aanpak om dierenhandel meer inzichtelijk te maken? Zo neen, waarom niet?

6. Signaleert het college net als de Partij voor de Dieren dat handel in dieren onverantwoorde aankopen door burgers in de hand werkt, omdat niet bekend is of er dierenleed achter schuilgaat ? Graag een toelichting.

7. Is het college bereid om op de gemeentelijke website voorlichting te geven over verantwoorde aanschaf van dieren en hoe een handelaar kan worden herkend Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/28-doodzieke-puppys-gevonden-huis-den-haag?utm_source=www.hetnieuws.in&utm_medium=embed&utm_content=

[2] http://www.omroepwest.nl/nieuws/27-06-2013/illegale-handel-pups-en-kittens-opgerold?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

[3] https://denhaag.partijvoordedieren.nl/downloads/denhaag/2014/01/1389792463_20131210_reactie_burgemeester_informele_vragen_over_handen_in_dieren.pdf

Indiendatum: jul. 2014
Antwoorddatum: 10 sep. 2014

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 15 juli 2014 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De landelijke wetgeving in het Besluit Gezelschapsdieren verbindt regels aan de handel in honden en katten. De landelijke instanties Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de Dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zien toe op die wetgeving. Het Openbaar Ministerie gaat over het onderwerp illegale dierenhandel. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:


1. Is het college bekend met de berichtgeving over de aanhouding van een persoon die verdacht wordt van illegale dierenhandel, van wie 28 pups in beslag zijn genomen, waarvan een aantal pups zijn geëuthanaseerd vanwege slechte gezondheidstoestand? [1]

Ja.

In de illegale hondenhandel wordt gefraudeerd met hondenpaspoorten, identificatiechips en inentingen. Het achterhalen van de herkomst van de chips kan leiden tot een groter netwerk.

2. Kan het college aangeven hoe de verdachte aan de chips is gekomen die hij vermoedelijk zelf bij de dieren heeft geplaatst?

Nee. Het onderzoek in deze kwestie is nog gaande en gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie.

In juni 2013 heeft de Partij voor de Dieren informele vragen gesteld aan de burgemeester over dierenhandel naar aanleiding van berichtgeving over een verdachte dierenhandelaar in Den Haag.[2] De partij heeft gevraagd of de burgemeester zich in de “Haagse driehoek” hard wil maken voor strengere straffen omtrent illegale dierenhandel. In de beantwoording op 26 november geeft de burgemeester aan dat hij het onderwerp in de driehoek onder de aandacht heeft gebracht. [3]

3. Heeft de agendering van illegale dierenhandel bij de driehoek geleid tot concrete maatregelen? Zo ja, welke,? Zo neen, waarom niet?

Met het vragen van aandacht voor het onderwerp in de driehoek is beoogd om de bewustwording van het probleem voor zover nodig een impuls te geven. Dit met handhaving van de prioriteiten zoals vastgelegd in het door uw raad vastgestelde veiligheidsplan. In Den Haag is een tiental politiefunctionarissen belast met de handhaving op gebied van dierenleed (waaronder ook illegale dierenhandel), waarbij in voorkomende gevallen strafrechtelijk wordt opgetreden en in sommige gevallen ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Het werk van deze functionarissen heeft geleid tot de aanhouding in deze zaak op 9 juli 2014.

4. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat de gemeente Den Haag een taak heeft in het voorkomen van illegale handel in dieren? Zo neen, waarom niet?

5. Is het college bereid om dierenhandel opnieuw in de driehoek onder de aandacht te brengen en te pleiten voor het formuleren van een plan van aanpak om dierenhandel meer inzichtelijk te maken? Zo neen, waarom niet?

De partijen in de driehoek kennen de problematiek en zijn alert op het onderwerp. In de bovenstaande aanhef op uw vragen staan de eerst verantwoordelijken voor de aanpak van illegale dierenhandel vermeld. Het is primair aan die instanties om op dit vlak actie te ondernemen. Daarbij kunnen zij, waar dat nodig en mogelijk is, rekenen op de volledige medewerking van de driehoek.

6. Signaleert het college net als de Partij voor de Dieren dat handel in dieren onverantwoorde aankopen door burgers in de hand werkt, omdat niet bekend is of er dierenleed achter
schuilgaat ? Graag een toelichting.

Handel in dieren kan extra vraag stimuleren en het kan gepaard gaan met onnodig dierenleed, maar het hoeft niet per definitie. Het college onderschrijft bovenstaande stelling van de Partij voor de Dieren dan ook niet. Handel in dieren is niet verboden, mits voldaan wordt aan wettelijke voorwaarden.

7. Is het college bereid om op de gemeentelijke website voorlichting te geven over verantwoorde aanschaf van dieren en hoe een handelaar kan worden herkend Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

De gemeentelijke website richt zich op gemeentelijke taken en niet op alle zaken die de het college sympathiek zijn, maar niet rechtstreeks te maken hebben met het gemeentelijke beleid. De gemeente heeft wel bemoeienis met zoekgeraakte en gevonden huisdieren. Mede daarom is er een adres http://www.denhaag.nl/home/bew... Daar staat een link naar de verantwoorde aanschaf van een huisdier.

Het college van burgemeester en wethouders,de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen


[1] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/28-doodzieke-puppys-gevonden-huis-denhaag?utm_source=www.hetnieuws.in&utm_medium=embed&utm_content=
[2] http://www.omroepwest.nl/nieuws/27-06-2013/illegale-handel-pups-en-kittensopgerold?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
[3] https://denhaag.partijvoordedieren.nl/downloads/denhaag/2014/01/1389792463_20131210_reactie_burgemeester_informele_vragen_over_handen_in_dieren.pdf