Schrif­te­lijke vragen over gemeen­te­lijke bijdrage voor opvang en vervoer in het wild levende dieren in nood


Indiendatum: okt. 2014

Den Haag, 6 oktober 2014

Aan de voorzitter van de gemeenteraad ,

Door bebouwing in en rond de stad komt de leefomgeving van dieren in het wild onder druk te staan. Dieren ondervinden last van obstakels tijdens een vliegroute of bij het oversteken van een drukke autoweg. Steeds vaker moet de Haagse Dierenambulance in het wild levende dieren te hulp schieten en helaas kunnen zij niet alle dieren redden. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht dat de Haagse Dierenambulance overuren draait door jonge zwanen die in problemen komen met het opstijgen en landen? [1]

Door de nieuwe wijken Ypenburg, Leidschenveen en Wateringse Veld is er meer activiteit (verkeer en nieuwbouw) gekomen in de voorheen rustige gebieden van Den Haag. In het wild levende dieren kunnen bekneld raken in de bovenleiding van de tram of tegen een gebouw aan vliegen.

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat de gemeente verantwoordelijk is voor de in het wild levende dieren die gewond raken in de openbare ruimte? Zo nee, waarom niet?


Den Haag geeft geen bijdrage voor het opvangen en vervoeren van gewonde in het wild levende dieren. Andere gemeenten zoals Leidschendam-Voorburg geven wel een financiële vergoeding omdat zij zich verantwoordelijk voelen voor alle inwoners van de stad, waaronder de in het wild levende dieren.

3. Is het college bereid om in samenspraak met de Dierenambulance te onderzoeken welke kosten de gemeente kan vergoeden voor het opvangen en vervoeren van gewonde in het wild levende dieren? Zo ja, binnen welk termijn en hoe? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,


Christine Teunissen
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/05-10-2014/haagse-dierenambulance-draait-overuren-door-jonge-zwanen

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 28 okt. 2014

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 6 oktober 2014 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. Door bebouwing in en rond de stad komt de leefomgeving van dieren in het wild onder druk te staan. Dieren ondervinden last van obstakels tijdens een vliegroute of bij het oversteken van een drukke autoweg. Steeds vaker moet de Haagse Dierenambulance in het wild levende dieren te hulp schieten en helaas kunnen zij niet alle dieren redden. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van
Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:


1. Is het college bekend met het bericht dat de Haagse Dierenambulance overuren draait door jonge zwanen die in problemen komen met het opstijgen en landen? [1]

Ja.

Door de nieuwe wijken Ypenburg, Leidschenveen en Wateringse Veld is er meer activiteit (verkeer en nieuwbouw) gekomen in de voorheen rustige gebieden van Den Haag. In het wild levende dieren kunnen bekneld raken in de bovenleiding van de tram of tegen een gebouw aan vliegen.

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat de gemeente verantwoordelijk is voor de in het wild levende dieren die gewond raken in de openbare ruimte? Zo nee, waarom niet?

De zorgplicht voor in het wild levende dieren geldt voor iedereen. Ook de gemeente moet de wettelijke zorgplicht in acht nemen. De gemeente heeft echter op grond van de wetgeving geen specifieke taken of bevoegdheden. In 2012 is de commissie Leefomgeving hierover geïnformeerd (RIS 246126).

Den Haag geeft geen bijdrage voor het opvangen en vervoeren van gewonde in het wild levende dieren. Andere gemeenten zoals Leidschendam-Voorburg geven wel een financiële vergoeding omdat zij zich verantwoordelijk voelen voor alle inwoners van de stad, waaronder de in het wild levende dieren.

3. Is het college bereid om in samenspraak met de Dierenambulance te onderzoeken welke kosten de gemeente kan vergoeden voor het opvangen en vervoeren van gewonde in het wild levende dieren? Zo ja, binnen welk termijn en hoe? Zo nee, waarom niet?

Nee, de verantwoordelijkheid van de gemeente betreft de uitvoering van wettelijke taken, zoals opvang van huisdieren en kadaververwijdering. Het budget voor dierenwelzijn wordt aan de uitvoering van deze wettelijke dierenwelzijnstaken besteed. De Dierenambulance Den Haag is één van de partijen die voor de uitvoering zorgdragen en hiervoor een deel van het dierenwelzijnsbudget ontvangen. Overigens vergoedt de gemeente wel het vervoer van gewonde in het wild levende dieren voor zover de Dierenambulance Den Haag daar door de politie om wordt verzocht.