Schrif­te­lijke vragen Wildop­vang­centra in finan­ciële nood


Indiendatum: okt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Al langere tijd hebben diverse wildopvangcentra moeite om het hoofd boven water te houden. De Wildopvang Delft heeft te kampen met financiële tekorten. De opvang vangt ook gewonde in het wild levende dieren op uit de gemeente Den Haag, maar krijgt daar van de gemeente Den Haag geen financiële compensatie voor. De Wildopvang Delft is niet de enige opvanginstelling voor wilde dieren die kosteloos de dieren in nood helpen. Zo zijn er de Egelopvang Den Haag e.o., de Dierenambulance Den Haag e.o. en de Wulp die geen ondersteuning krijgen voor de verzorging van in het wild levende dieren. In plaats daarvan zijn de organisaties afhankelijk van liefdadigheid. Sinds 2018 geeft de gemeente wel een tegemoetkoming voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente bij zou moeten dragen aan de kosten voor de opvang en verzorging van de dieren uit de gemeente Den Haag.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het bericht 'Dierenopvang in regio in geding door financiële problemen Wildopvang Delft' (Schie Online, 8 oktober 2019)[1]?
  2. Is het college bekend met het bericht ‘Opvang wilde dieren in gevaar: ‘Als wij ze niet helpen wie dan?’’ (Volkskrant, 29 oktober 2019)[2]?
  3. Is het college bekend met het bericht ‘Te weinig geld voor de wildopvang: ‘Soms het voer op’’ (RTL Nieuws, 30 oktober 2019)[3]?
  4. Is het college ervan op de hoogte dat de Wildopvang Delft jaarlijks zo’n 100 gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag opvangt en verzorgt?
  5. Is het college ervan op de hoogte dat de Egelopvang Den Haag en omstreken jaarlijks zo’n 200 gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag opvangt en verzorgt?
  6. Is het college ervan op de hoogte dat de Vogelopvang de Wulp jaarlijks duizenden gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag opvangt en verzorgt?
  7. Is het college ervan op de hoogte dat de Dierenambulance Den Haag e.o. jaarlijks honderden gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag opvangt en verzorgt?

De gemeente heeft een algemene zorgplicht ook om voor de in het wild levende dieren te zorgen. De openbare ruimte, en daarmee de leefomgeving van in het wild levende dieren komt onder alarmerende druk te staan. De Wet dieren verplicht de gemeente tot het treffen van nodige maatregelen voor een hulpbehoevend dier (Art. 2.1, lid 6). Het is een gemeentelijk belang om gewonde in het wild levende dieren te verzorgen en op te vangen en niet te laten creperen.

  1. Erkent het college dat het een gemeentelijke belang is om gewonde in het wild levende dieren op te vangen en te verzorgen? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid een kostendekkende vergoeding of tenminste een tegemoetkoming te bieden aan de diverse wildopvangcentra voor de opvang en verzorging van de dieren uit de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

[1] https://schie.nu/nieuws/4241/dierenopvang-in-regio-in-geding-door-financiele-problemen-wildopvang-delft

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opvang-wilde-dieren-in-gevaar-als-wij-ze-niet-helpen-wie-dan~bca97337/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink

[3] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/4903531/te-weinig-geld-voor-de-wildopvang-soms-het-voer-op

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 17 dec. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 31 oktober 2019 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Al langere tijd hebben diverse wildopvangcentra moeite om het hoofd boven water te houden. De Wildopvang Delft heeft te kampen met financiële tekorten. De opvang vangt ook gewonde in het wild levende dieren op uit de gemeente Den Haag, maar krijgt daar van de gemeente Den Haag geen financiële compensatie voor. De Wildopvang Delft is niet de enige opvanginstelling voor wilde dieren die kosteloos de dieren in nood helpen. Zo zijn er de Egelopvang Den Haag e.o., de Dierenambulance Den Haag e.o. en de Wulp die geen ondersteuning krijgen voor de verzorging van in het wild levende dieren. In plaats daarvan zijn de organisaties afhankelijk van liefdadigheid. Sinds 2018 geeft de gemeente wel een tegemoetkoming voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente bij zou moeten dragen aan de kosten voor de opvang en verzorging van de dieren uit de gemeente Den Haag.

1. Is het college bekend met het bericht 'Dierenopvang in regio in geding door financiële problemen Wildopvang Delft'

Ja.

2. Is het college bekend met het bericht ‘Opvang wilde dieren in gevaar: ‘Als wij ze niet helpen wie dan?

Ja.

3. Is het college bekend met het bericht ‘Te weinig geld voor de wildopvang: ‘Soms het voer op

Ja.

4. Is het college ervan op de hoogte dat de Wildopvang Delft jaarlijks zo’n 100 gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag opvangt en verzorgt?

Ja.

5. Is het college ervan op de hoogte dat de Egelopvang Den Haag en omstreken jaarlijks zo’n 200 gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag opvangt en verzorgt?

Ja.

6. Is het college ervan op de hoogte dat de Vogelopvang de Wulp jaarlijks duizenden gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag opvangt en verzorgt?

Ja.

7. Is het college ervan op de hoogte dat de Dierenambulance Den Haag e.o. jaarlijks honderden gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag opvangt en verzorgt?

Ja.

De gemeente heeft een algemene zorgplicht ook om voor de in het wild levende dieren te zorgen. De openbare ruimte, en daarmee de leefomgeving van in het wild levende dieren komt onder alarmerende druk te staan. De Wet dieren verplicht de gemeente tot het treffen van nodige maatregelen voor een hulpbehoevend dier (Art. 2.1, lid 6). Het is een gemeentelijk belang om gewonde in het wild levende dieren te verzorgen en op te vangen en niet te laten creperen.

8. Erkent het college dat het een gemeentelijke belang is om gewonde in het wild levende dieren op te vangen en te verzorgen? Zo nee, waarom niet?

Artikel 2.1, lid 6 van de Wet dieren stelt dat een ieder een hulpbehoevend dier de nodige zorg dient te verlenen. Gewonde in het wild levende dieren opvangen en verzorgen is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld belang. De gemeente geeft hier invulling aan door jaarlijks structureel een bedrag beschikbaar te stellen aan de Dierenambulance Den Haag e.o. voor het vervoer en de opvang van gewonde in het wild levende dieren. Daarnaast heeft de gemeente onlangs een opdracht verleend aan Omroep West om een documentaireserie te maken over de Haagse dierenopvangcentra. Dit om zo meer bekendheid en hopelijk ook meer donateurs te krijgen voor deze organisaties. Onder meer de Egelopvang, het Vogelasiel en de Dierenambulance Den Haag worden in deze serie onder de aandacht gebracht.

9. Is het college bereid een kostendekkende vergoeding of tenminste een tegemoetkoming te bieden aan de diverse wildopvangcentra voor de opvang en verzorging van de dieren uit de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 8. De gemeente levert reeds een bijdrage aan de gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gewonde in het wild levende dieren door enerzijds vanuit het budget voor dierenwelzijn structureel een bedrag beschikbaar te stellen aan de Dierenambulance Den Haag e.o. voor het vervoer en de opvang van gewonde in het wild levende dieren, en anderzijds door zo mogelijk incidenteel bijdrages te leveren voor acties zoals de eerder genoemde documentaireserie.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris, de wnd. burgemeester,

Dineke ten Hoorn Boer Johan Remkes

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vervolgvragen boerenprotest

Lees verder

Schriftelijke vragen PFAS in Haagse bodem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer