Bijdrage Aanpak schoon vervoer


Cie Leef­om­geving

14 november 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil eerst haar lof uitspreken voor de wethouder en de betrokken ambtenaren voor deze brief over aanpak schoon vervoer. Goed om een paragraaf te zien en te lezen in deze aanpak waar de koppeling tussen schone lucht en gezondheid wordt gemaakt.

Want hoewel de lucht steeds schoner wordt, leven mensen nog steeds 9 tot twaalf maanden korter door luchtvervuiling. Daarnaast is luchtvervuiling ook een van de oorzaken voor verergering van ziektes zoals long-, hart- en vaatziektes. Ongeveer 82.000 inwoners van onze stad leiden aan deze ziektes. Ik als astma patiënt ben daar een van en wil daarbij opmerken dat ik bewust straten mijd waar het fijnstof om je oren vliegt. Helaas is dat niet altijd mogelijk en dat is een aanslag op je longen. Zoals we ook hoorde van een van de insprekers en het longfonds.

Het is goed te lezen dat het college veel ambitie heeft om te gaan voor een gezondere luchtkwaliteit in Den Haag. We willen de wethouder wel meegeven zich niet blind te staren op de WHO-norm, omdat uiteindelijk iedere norm willekeurig is. De kern is zo min mogelijk luchtvervuiling. Verder kunnen de aangekondigde maatregelen zoals milieuzone voor dieselauto’s, aanscherping milieuzone voor vrachtauto’s en een verbod op tweetakt brom- en snorfietsen in de hele stad op onze steun rekenen.

Deze week stond nog in het nieuws dat ruim 35% van de oude auto’s verantwoordelijk is voor de uitstoot van stikstof. In de brief is te lezen dat het merendeel van de vervuilende voertuigen van buiten de stad komt. Waarom kiest de wethouder er dan niet voor om de milieuzone geografisch gezien nog verder uit te breiden, door het bijvoorbeeld uit te breiden naar de Haagse ring? Of zou het mogelijk zijn ook andere gebieden aan te wijzen als milieuzone in de buurt van gevoelige bestemming? Graag een reactie.

Voorzitter, over gevoelige bestemmingen gesproken. Is het nu staand beleid dat we als gemeente de uitbreiding van gevoelige bestemmingen niet meer toestaan als de luchtkwaliteit slecht is?

Ook heeft de Partij voor de Dieren enkele andere vragen over de plaatjes die zijn weergegeven in het document over de fijnstof uitstoot van de afgelopen jaren. Bij die gegevens worden alleen de drie Haagse RIVM-meetstations weergeven. Vandaar de volgende vraag: worden de meetresultaten van de honderd andere meetpunten van de gemeente meegenomen in het gemeentelijke beleid? Waar kunnen we dat uit opmaken? Graag een reactie van de wethouder.

Doordat meetresultaten van de luchtmeetpunten in grote categorieën zijn verdeeld, zijn subtielere verschillen in luchtkwaliteit op de bijgevoegde kaarten niet makkelijk inzichtelijk. Zodra de Europese norm wordt gehaald, staat het sein op groen. Maar daarbinnen is nog een grote variatie qua gezondheid. Kan de wethouder die verschillen in luchtkwaliteit beter inzichtelijk maken? Door bijvoorbeeld meer categorieën toe te voegen van meetwaarden onder de norm?

Ook heeft mijn fractie de vraag waarom in deze brief niet wordt ingegaan op het fietsbeleid. Er wordt wel verwezen dat andere wethouders ermee bezig zijn, maar waarom is niet gekozen om ook in deze brief aandacht te geven voor bijvoorbeeld fietsvoorzieningen?

Verder heeft mijn fractie een vraag om iets te verduidelijken. Uit de brief kan mijn fractie niet helemaal opmaken hoe de schone stadslogistiek eruit komt te zien en wanneer er een daadwerkelijke zero emissie zone is, ook omdat ondernemers er richting 2025 dan rekening mee kunnen houden qua logistieke plannen etc. Komt daar nog een plan of uitwerking van naar de raad? We horen het graag meer duidelijkheid van de wethouder.

Als laatste vraagt mijn fractie wat het toekomstbeeld is voor welke kleur zone er in 2025 zou moeten gelden in onze stad, is dat de groene of de blauwe zone? Kan de wethouder zich daar al over uitlaten? Dit is niet alleen handig om het gemeentelijke beleid voor te bereiden, maar vooral handig voor onze inwoners en ondernemers zodat zij rekening kunnen houden bij de aanschaf van nieuwe vervoermiddelen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is voor een schone en gezonde lucht voor iedereen en overal in onze stad. Onze kwetsbaarste mensen zouden op onze straten moeten kunnen verblijven zonder hun leven op het spel te zetten door zich bloot te stellen aan de ongezonde lucht als sluipmoordenaar

Interessant voor jou

Bijdrage Vrijheid van demonstratie en vergadering van Kick Out Zwarte Piet (KOZP)

Lees verder

Bijdrage Theresiakerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer