Bijdrage Vrijheid van demon­stratie en verga­dering van Kick Out Zwarte Piet (KOZP)


Cie Bestuur

13 november 2019

Voorzitter,

De sfeer rondom de intocht is grimmiger dan ooit. De Pietendiscussie, die inmiddels niets meer met het Sinterklaasfeest of met kinderen te maken heeft, heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Er worden in de media en op social media onnodig veel polariserende uitspraken gedaan. Hierdoor raken we steeds verder verwijderd van een gezamenlijke oplossing.

Afgelopen weekend werd een congres van mensen die durven te zeggen dat een kleine aanpassing nodig is aan een traditie, ruw verstoord met haat, intimidatie en geweld.

Dat er nu mensen in deze raad zijn die zeggen dat dit geweld van twee kanten komt, of dat KOZP dit heeft uitgelokt, is stuitend. Dit was een besloten vergadering, waar iedereen in Nederland grondwettelijk recht op heeft. Het gewelddadig verstoren van zo’n bijeenkomst, is niet goed te praten.

De Partij voor de Dieren wil graag van de burgemeester horen waarom er niet preventief politie is ingezet om de vergadering van KOZP te beschermen, terwijl er openlijk op internet werd opgeroepen om deze bijeenkomst te gaan verstoren. Dit was een georganiseerde aanval, met kans op herhaling. Is de burgemeester inmiddels van mening dat er in de toekomst meer voor nodig is om deze groep te beschermen tegen geweldplegers?

Kan de burgemeester ook al vertellen wat er tijdens de intocht aankomend weekend gedaan zal worden om de veiligheid van bezoekers en demonstranten te garanderen? Vreest hij voor rellen en hoe borgt hij het demonstratierecht?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij met de reactie in de laatste brief van de burgemeester, waarin hij aangeeft dit geweld sterk te veroordelen . Dat is wat de Partij voor de Dieren betreft een veel sterkere reactie dan de eerdere uitspraak dat de openbare orde niet in het geding was. Dit staat natuurlijk af van de werkelijkheid; waarin mensen in angst verkeerden en vernielingen werden aangericht. Ik roep de burgemeester op aan te geven wat hij doet om dit in de toekomst te voorkomen.

Een groep mensen is hier openlijk, met geweld, aangevallen op basis van hun mening. Dit moet nooit meer gebeuren. Laten we met z’n allen zorgen dat er volgend jaar een feest voor iedereen plaatsvindt zonder polarisatie, discriminatie en geweld.