Bijdrage Aanvul­lende vragen onduurzame Zeewa­ter­warm­te­cen­trale.


Cie Leef­om­geving

9 mei 2019

Voorzitter,

Vorig jaar bleek dat bewoners in de kou kwamen te staan doordat de zeewaterwarmtecentrale niet functioneerde. Dit leidde tot veel overlast voor bewoners. En de communicatie vanuit Vestia verdiende hierin zeker niet de schoonheidsprijs.

De wethouder heeft op basis van onze zorgen gesprekken gevoerd met de bewoners en met Vestia. Kan de wethouder hier kort op ingaan? Heeft de wethouder de problemen van de bewoners goed in kaart kunnen brengen? Hoe verklaart de wethouder de grote kloof tussen de lezing van dit conflict van Vestia en die van de bewoners? Zijn alle problemen die bewoners ervoeren, naar oordeel van de wethouder, op dit moment opgelost? Hoe kijkt de wethouder aan tegen het feit dat Vestia het omschakelen van de warmtepompen naar elektriciteit ontraadt? Heeft de wethouder nog meer gesprekken ingepland?

Vestia heeft aangegeven de centrale te stoken op biodiesel tijdens piekperioden. Vindt het college dit een acceptabele oplossing voor een centrale die op zeewaterwarmte moet draaien? Kan de wethouder verder een stand van zaken geven over de geluidsoverlast die de warmtecentrale veroorzaakt?