Bijdrage bestem­mingsplan “Kop Assum­burgweg”


Cie Ruimte

2 december 2020


Voorzitter,

25 januari 2018 hebben we dit plan in de Commissie besproken en vastgesteld. In de Commissie van 2018 werd toen stilgestaan bij het groen naar aanleiding van vragen van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. De wethouder gaf aan dat er niet in de ecologische zone zou worden gebouwd; zelfs niet een millimeter. En er zou geen negatieve bomenbalans zijn. Niets is minder waar. 65 bomen worden gekapt en honderden vierkante meters aan ecologische zone verdwijnt. Weliswaar wordt dit gecompenseerd, maar wel zodat er geen verbinding meer is.

Na 2018 is het gebouw dus opeens in de ecologische zone gepositioneerd. Hoe is dit gebeurd? De Partij voor de Dieren begrijpt niet dat het college ervoor kiest om in de ecologische zone te bouwen. En dit in strijd met eerdere afspraken. Doodleuk staat ‘Ondertussen is duidelijk dat een deel van deze Erasmuszone meegenomen wordt in de herontwikkelingen van het terrein van de oude brandweerkazerne’. Het is niet duidelijk geworden; de gemeente kiest ervoor!

Kan de wethouder ingaan op de gevolgen voor de ecologische zone. Als mijn fractie naar de situatie kijkt zorgt deze bouw er gewoon voor dat de aansluiting tussen de ecologische erasmuszone verdwijnt. Want juist op de plek van de aansluiting wordt gebouwd. Waarom wordt hier in hemelsnaam voor gekozen?

En waarom is de neutrale bomenbalans opeens het raam uit gegooid? 27 bomen minder komen er volgens de plannen terug. En ook het aantal vierkante meter verharding neemt met 2100 m2 toe. Waarom? Waarom is niet meer groen behouden?

Wat de Partij voor de Dieren betreft moet dit plan snel van tafel.