Bijdrage Eman­ci­pa­tienota 'Queer in Den Haag'


Cie Samen­leving

2 december 2020

Voorzitter,

Weet u wat het mooie is van liefde? Het verbindt, het heeft geen grenzen. Bovenal, het overkomt je. Complimenten voor deze nota. De Partij voor de Dieren onderstreept de extra aandacht voor onder andere vluchtelingen en trans personen. Ook zien wij nog ruimte voor verbetering.

Eerst een terugblik. Want het is onduidelijk wat we de afgelopen jaren hebben bereikt met het beleid en waar de financiële middelen aan zijn uitgegeven. We hebben er als raad geen zicht op. Kan de wethouder een overzicht van de afgelopen drie/vier jaar aan ons doen toekomen?

Voor de Partij voor de Dieren is het uitgangspunt dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven binnen onze samenleving zouden moeten vormen. Iedereen zou zichzelf moeten en kunnen zijn, ook in onze stad. Helaas is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Vooral een aantal kwetsbare groepen hebben hier extra last van:

Queer jongeren worden vaker blootgesteld aan pesterijen en geweld. Simpelweg omdat ze zichzelf willen zijn en daardoor aan zichzelf gaan twijfelen of zelfs schamen voor zichzelf. Iets wat voor mij niet onbekend is. Dit maakt hen kwetsbaar voor depressies en zelfmoord. Ook dreigen zij sneller dakloos te worden. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat huidige opvangvoorzieningen niet veilig zijn. Mijn fractie heeft al eerder aandacht gevraagd voor speciale maatschappelijke opvang voor queer personen, in navolging van Utrecht; de Toevlucht. Een veilige haven voor queer personen. We horen graag hoe de wethouder dit aan gaat pakken?

Ouderen gaan vaak weer de kast in. 10 zorginstellingen krijgen een 'roze loper', maar dat zijn ze nog lang niet allemaal. Hoe gaan we de zorginstellingen helpen met het ontwikkelen van queer beleid en welke ondersteuning bieden we? Wat houdt zorginstellingen nu tegen om mee te doen met de roze lopers?

Ook veel transgender personen lopen tegen problemen aan. Zo is er een lange wachtlijst voor zorg. Vaak meer dan 2 jaar. Ook vinden zij moeilijker werk. De Partij voor de Dieren onderstreept de pilot voor de Trans Health Clinic. Kan de wethouder aangeven welke zorg deze clinic gaat bieden, wanneer de pilot start en hoelang de pilot duurt? Is de wethouder ook bereid om werkloosheid onder trans personen te onderzoeken? Zo is er bijvoorbeeld ‘Gendertalent’, het uitzendbureau waar de gemeente Utrecht mee samenwerkt om werkloosheid onder transgender personen aan te pakken.

Stichting Rainbow doet goed werk om seksuele diversiteit binnen migrantengroepen bespreekbaar te maken en acceptatie te vergroten. In 72 landen is homoseksualiteit strafbaar. Zo is in Tsjetsjenië een heuse heksenjacht gaande tegen vermeende queer personen. Stichting Rainbow Railroad helpt mensen die moeten vluchten vanwege hun seksuele geaardheid of identiteit naar een veilig onderkomen. Waarom sluiten wij als stad van Vrede en Recht hier niet bij aan? Of waarom spreken we als stad de ambassades er niet op aan? We horen graag wat de wethouder hier voor doet?

Queer mensen met een beperking zijn helaas niet terug te vinden in de nota, terwijl bij hen ook de emancipatie achterblijft. Kan de wethouder aangeven waarom deze groep niet is opgenomen en wat we de komende jaren voor hen gaan doen?

Dan de eigen organisatie. In 2015 ondertekende de gemeente de verklaring van Dordrecht. Wat is er in al die jaren gebeurd? We onderzoeken al langer het realiseren van genderneutrale toiletten. Wanneer zijn genderneutrale toiletten een feit in het stadhuis en andere gemeentelijke panden? Kunnen we niet met stickers of nieuwe bordjes aangeven wat ruimtes zijn met enkel toiletten, en welke toiletten en urinoirs hebben?

Dan nog een puntje over terminologie. Er is al wat ophef geweest over het besluit om de term ‘queer’ te gebruiken voor mensen die vallen onder vele vormen van seksuele- en genderdiversiteit. Ook geven enkele organisaties aan dat de term ‘bi-culturele jongeren’ niet gepast is en een overblijfsel is van ouderwets denken. Kan de wethouder toelichten waarom er is gekozen voor deze termen? En is het een idee om deze toelichting ook op te nemen in de nota zelf? Zo worden mensen meegenomen in het besluit.

Dan nog een paar losse vragen aan de wethouder. Waarom is geen apart meldpunt voor geweld tegen queers? Wat doen we om de politie weer de trainingen over geweld jegens queers te laten volgen? Hoe vaak zijn er contactmomenten met horeca m.b.t. geweld jegens queers? Ook horen we graag een reactie van de wethouder op de insprekers.

Tot slot! We lezen dat de naast de regenboogvlag “de mogelijkheden worden onderzocht om de transgendervlag op de Internationale dag van Transgendervisibiliteit en op de Internationale Transgender Gedenkdag te hijsen.” Mijn fractie vindt dat een vreemd statement. Wat moeten we hieraan onderzoeken? De vlaggenstokken zijn er al, dus mijn fractie helpt de wethouder graag een handje, en heeft vast een vlag aangeschaft. Zullen we dan bij deze afspreken dat de vlag gewoon gehesen wordt op deze dagen?