Bijdrage corona­crisis en jaar­wis­seling 20-21


Cie Bestuur

2 december 2020

Voorzitter,

Dank aan de inspreker, mevrouw Boelaars, heel goed dat u ons hier op wijst. Ik ben benieuwd naar de reactie van het college. Goed ook dat we regelmatig met elkaar gaan zitten om de stand van zaken door te lopen. Gelukkig gaan veel dingen steeds beter en leren we als gemeente vaak van onze eigen fouten. Zo lang we nog niet teruggeschakeld zijn naar de regionale aanpak, is er minder voor ons om over te beslissen. Dat kan fijn zijn, want dat schept uniformiteit, maar toch lijkt dat hier en daar niet helemaal goed te gaan. Af en toe is er maatwerk nodig op gemeentelijk niveau, naast de landelijk aanpak. Rondom Black Friday konden we dit duidelijk zien. Hoe kijkt de burgemeester hierop terug? Welke lessen worden hieruit getrokken?

Ook is de Partij voor de Dieren benieuwd of we als gemeente voorbereid zijn op de vaccinaties die er aankomen. Wat zijn de knelpunten en de uitdagingen?

Mijn fractie heeft ook een vraag over natuurgebieden. De organisatie ‘Den Haag werkt’ wordt minder ingezet om de stad schoon te houden, omdat dit ook een kwetsbaardere doelgroep is. Maar intussen zijn er veel meer mensen buiten. De bossen, parken en duinen hebben een grote aantrekkingskracht op iedereen die constant thuiszit. De gesloten horeca zorgt ervoor dat mensen eten en drinken meenemen, verpakkingen blijven vaak slingeren. Mijn fractie pleit ervoor om prullenbakken bij te plaatsen of vaker te legen op plekken die druk bezocht worden, vooral in parken en bossen. We zien gelukkig dat veel mensen het al op zich nemen om gewapend met prikstokken en vuilniszakken zwerfvuil van de grond te rapen, maar kan de gemeente hier ook een schepje bovenop doen?

De Partij voor de Dieren heeft eerder aandacht gevraagd voor de veelte van op de grond gevallen, gegooide en gewaaide mondkapjes. De wethouder heeft daar aandacht aan besteed, maar de hoeveelheid lijkt desondanks toe te nemen. Zou de wethouder naast extra opruimcapaciteit ook vaker aandacht willen vragen voor deze extra vervuiling? Een verzoek van de Partij voor de Dieren is ook om mensen aan te sporen de lussen van mondkapjes door te knippen alvorens deze weg te gooien, om te voorkomen dat vogel hierin verstrikt raken.


Voorzitter, de jaarwisseling komt dichterbij. En hoewel we al weten dat het anders al zijn dan vorige jaren, weten we nog niet precies wat we kunnen verwachten. Dank daarom voor de brief, waarin al het een en ander wordt uitgelegd.

Ook fijn dat er goede gesprekken zijn geweest met de bouwers van de vuurstapels. Het was een hoop werk om de vergunningsaanvragen kloppend te krijgen. Het zal een hele teleurstelling zijn dat vanwege corona het evenement nu niet door kan gaan. We missen allemaal de feestjes, de evenementen en de festivals dit jaar. We weten dat het nu even niet anders kan, zodat het in de toekomst allemaal weer door kan gaan.

Mijn fractie heeft nog wel een vraag aan de burgemeester wat betreft de vuren. Op Omroep West was te lezen dat de Stichting Vreugdevuren scheveningen met de burgemeester in gesprek wil om de volgende keer dat de vuren weer door kunnen gaan de stapels toch hoger en breder te bouwen. Hoe staat de burgemeester hier in? Kan hij toezeggen om niet af te wijken van de huidige bouwafspraken, aangezien dit de OVV-eisen zijn?

Om in het vuurthema te blijven: vuurwerk. Hebben we genoeg middelen om het overtreden van het vuurwerkverbod aan te pakken? Zoals ook in de brief staat, wordt de handhavingscapaciteit al maximaal uitgerekt. Voorziet de burgemeester knelpunten, en hoe worden die ondervangen?

Verder lezen we dat er 3 waarschuwingsbrieven zijn uitgedeeld aan bewoners die volgens de politie grote hoeveelheden illegaal vuurwerk in een woonhuis hadden opgeslagen. Is het vuurwerk ook in beslag genomen? Worden deze huizen extra goed in de gaten gehouden? Wat gebeurt er als er weer een overtreding plaatsvindt?

Verder voorzitter, is het goed om te horen dat carbidschieten geen kans krijgt om aan populariteit te winnen in Den Haag. Dit zou letterlijk levensgevaarlijk kunnen uitpakken in woonwijken.

Zoals uit deze brief wel duidelijk wordt, maar wat natuurlijk al maanden evident is, is dat de feestdagen dit jaar niet in het teken zullen staan van samenkomst. Geen uitgebreide pakjesavond of kerstdiner, en een sobere jaarwisseling. Het is voor niemand leuk. Maar voor sommige mensen is dit zwaarder dan voor anderen. Vooral voor mensen die eenzaam zijn, voor jongeren die nergens naartoe kunnen, voor mensen die weinig te besteden hebben. Mijn fractie is dan ook zeer benieuwd naar het jongerenactiviteitenplan. Wanneer kunnen wij dit verwachten? En wordt er ook gelet om eenzame mensen buiten deze doelgroep? Hebben we dit als gemeente goed genoeg in beeld?

Dankuwel.