Bijdrage Wate­ringse Veld Noord 2e herziening (Lof)


Cie Ruimte

2 december 2020

Voorzitter,

Weer verdwijnt er groen in het Erasmusveld. Dit keer stond het voornemen al in het masterplan, maar dit neemt niet weg dat er weer in aanvulling op de plannen om bijvoorbeeld de schapenweide te laten verdwijnen groen verdwijnt. Kan de wethouder hierop reflecteren? Hoeveel vierkante meters groen verdwijnen er en hoeveel bomen worden gekapt?

Kan de wethouder verder ingaan op de zorgen van de insprekers en de mogelijkheden om de bouwvlakken te verschuiven en meer aan te sluiten bij het oorspronkelijke masterplan?

Kan de wethouder verder aangeven of hier sociale woningen worden gerealiseerd? In het verleden werd juist gezegd dat in het Erasmusveld sociale woningen terug zouden komen.

Tot slot, is mijn fractie blij dat Zonnegaarde niet wordt aangetast met een onnodig fietspad.