Bijdrage Compenseer verlies ecolo­gische zone


Commissie Leef­om­geving

30 september 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is tegen de aanleg van de Leiding door het Midden, dat weet u. Maar als deze pijp er dan toch komt, willen we dat de gemeente de schade aan de ecologische zone ruimhartig compenseert. Vandaar deze motie, die de raad gelukkig heeft aangenomen.

Maar voorzitter, mijn fractie vindt de afdoening van deze motie mager. Dit terwijl er echt meer compensatie nodig is voor de verwoesting van de ecologische zone. Specifiek gaat het college niet op alle door ons geopperde opties in, terwijl de motie daar wel toe opriep. Daarom willen we ze toch nog expliciet voorleggen.

  • De groenstroken met watergang naast de Uienpasstraat, tussen de Middachtenweg en de Zijpendalstraat; die opperde de Partij voor de Dieren voor ecologische inrichting en beheer. Daar geeft het college geen reactie op. Is dit mogelijk?

  • De plantsoenen ten zuiden van de Cannenburghlaan, zelfde verhaal.

  • De middenberm van de Cannenburglaan, Westhovenplein en Raaphorstlaan, zelfde verhaal.

Wij hopen dat de wethouder nu of later schriftelijk in kan gaan op deze drie ecologische mogelijkheden.

Ook verwachten we een motivering over waarom het college de bomenrij op de middenberm van de Cannenburglaan, Westhovenplein en Raaphorstlaan niet wil toevoegen aan de hoofdboomstructuur. Die motivering ontbreekt nu namelijk ook. Het college stelt simpelweg “het vormt geen Hoofdboomstructuur”.

Dank.

Interessant voor jou

Bijdrage Non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel Actieplan Energiearmoede (SP)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer