Bijdrage Non-proli­fe­ra­tie­verdrag voor fossiele brand­stoffen


Commissie Leef­om­geving

30 september 2021

Voorzitter,

We hebben het vandaag over een oproep aan rijksoverheden om een non-proliferatieverdrag op te stellen. Niet over kernwapens, maar over fossiele brandstoffen, want die brengen veel van dezelfde risico’s met zich mee. Het gebruik van fossiele brandstoffen bedreigt samenlevingen wereldwijd. Waar bij kernwapens de vernietiging van onze samenleving een dreiging is die tot nu toe in de lucht blijft hangen, zien we de vernietiging door klimaatverandering zich live voltrekken.

Een oproep aan rijksoverheden dus, waar de steden Barcelona en Vancouver zich al bij hebben aangesloten. Het college is het met alle overwegingen eens, maar wil niet de oproep ondersteunen en laat het oordeel aan het Rijk. Wat is daar de logica achter, vraag ik via de voorzitter? En heeft dit college zelf geen mening?

En voorzitter, er is niet één juiste middel. We moeten alle registers opentrekken om klimaatverandering tegen te gaan. Zo’n verdrag kan daar bij helpen.