Bijdrage Goed­keuring voor kaalslag de Mient?


Commissie Leef­om­geving

30 september 2021

Voorzitter,

Dank aan de insprekers. De Partij voor de Dieren kan zich hier goed bij aansluiten. Ook bij de vragen van de HSP en GroenLinks.

Honderden bomen worden aan de Mient gekapt. De unieke structuur met 3 rijen bomen verdwijnt en wordt vervangen door veel minder bomen. Dit terwijl het anders kan; er zijn alternatieven voor herinrichting waar aanzienlijk minder bomen voor zouden moeten sneuvelen.

De plannen van de bewoners laten dit zien. Daarmee is het Eerlijke plan de Mient gesteund door duizenden bewoners meer in lijn met de afspraak in het coalitieakkoord, dan de plannen van het college zelf. Het college zou namelijk geen bomen kappen tenzij het niet anders kon. Graag een reactie.

Uiteindelijk is het voorlopig ontwerp op twee punten aangepast n.a.v. gesprekken met de bewoners. Zo wordt het geframed. Zijn die twee punten echt aangepast door input van de bewoners? Gegeven de inspraak lijkt dit niet geloofwaardig.

Er wordt specifiek aangegeven dat in de toekomst de parkeerstrook langs de begraafplaats kan worden teruggegeven aan de natuur. Maar voorzitter, dan zijn de bomen al weg. Waarom gaan we pas na afloop monitoren als het kwaad al is geschied en de bomen zijn gekapt? De heks is in het water gegooid en blijkt toch geen heks.

Voorzitter, dan de groenstrook langs de begraafplaats. Deze werd tijdens de besluitvorming van het voorlopig ontwerp nog bestempeld als unique sellingpoint omdat de strook werd omgevormd en opgewaardeerd tot ecologische zone. Uit een bewonersbijeenkomst bleek dat dit unique sellingpoint niet eens de titel ecologische zone mag krijgen. En uit onze schriftelijke vragen kwam weer een nieuwe variant ‘we gaan de ecologische waarde opwaarderen en daarom noemen we het ecologische zone, echter vormt het geen formele ecologische hoofdstructuur.’ Het krijgt dus nooit een hogere ecologische en biodiverse waarde, aldus het college. Voorzitter, we zien met deze redenering door de bomen het bos niet mee. Waarom is iets wat als ecologische zone aan de raad is verkocht dit opeens niet? Kan de wethouder verder ingaan op de inspraak van de buurtbewoners en bomenstichting hierover?

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren zetten we een pas op de plaats. Kan niet serieus gekeken worden naar de plannen in plaats van de juridische weg bewandelen? We roepen wethouder Van Asten op om zijn kettingzaag in de schuur te laten, met bewoners te gaan praten en vragen hem de Groene Mient te koesteren. Geef het Eerlijke plan de Mient een eerlijke kans!

Interessant voor jou

Bijdrage Nota parkeernormen Den Haag 2021

Lees verder

Bijdrage Non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer