Bijdrage De Parelmoer Moerwijk


Cie Ruimte

30 september 2020

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor de aanvullende informatie. Daarover allereerst een vraag. Kan de wethouder de procedure toelichten rond de Verklaring van Geen Bedenkingen? Ik ga ervanuit dat het van belang is om in een vroeg stadium al als raad opmerkingen mee te geven en niet de zienswijzeprocedure af te wachten, maar hoor graag of dit klopt. Dit voor toekomstige verklaringen.


De Partij voor de Dieren wilde dit onderwerp graag agenderen, omdat we erg kritisch zijn op het voorliggende plan. Kan de wethouder allereerst aangeven waarom niet gekozen is voor renovatie van de bestaande bebouwing? Is sloop echt het beste voor de wijk en voor de duurzaamheid? Hoe kijken de bewoners aan tegen dit plan?


Dan de dieren. Het is heel zorgelijk dat nest- en verblijfplaatsen voor vleermuizen en gierzwaluwen verdwijnen. Wat gaat de gemeente doen om dit verlies te compenseren? Komen nieuwe verblijfplaatsen in de nieuwbouw?


Dan het groen. Klopt het dat er groen verdwijnt? Kan de wethouder aangeven hoeveel? Hoe komt het verder dat zoveel waterbergend vermogen moet worden gecompenseerd? (233 m3) Is dit volledig te verwijten aan de verstening?


Tot slot de sociale woningen. Klopt het dat er veel sociale woningen zullen verdwijnen? Neemt het aantal inderdaad af van 235 naar 97?

Interessant voor jou

Bijdrage Actieplan Schone stoep 2020-2021

Lees verder

Bijdrage Coronacrisis en noodverordeningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer